Kiểm toán độc lập là gì

Chắc hẳn các bạn đã nghe qua ngành kiểm toán độc lập, kiểm toán viên, công ty dịch vụ kiểm toán ….. Vậy kiểm toán độc lập là gì? Mô hình tổ chức của công ty kiểm toán là gì? …. Hãy cùng công ty CAF tìm hiểu chi tiết về nội dung này nhé.

Kiểm toán độc lập là gì

Kiểm toán độc lập là gì

>>> Dịch vụ CAF: https://dichvukiemtoancaf.com/thue-dich-vu-kiem-toan-tai-tinh-soc-trang.html

Tìm hiểu về kiểm toán là gì?

Kiểm toán độc lập là việc kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm tra, đưa ra ý kiến độc lập của mình về báo cáo tài chính và công việc kiểm toán khác theo hợp đồng kiểm toán.

>>> Dịch vụ CAF: https://dichvukiemtoancaf.com/cong-ty-kiem-toan-doc-lap-tai-can-tho.html

Mô hình tổ chức của doanh nghiệp kiểm toán độc lập

Công ty kiểm toán là bộ máy tổ chức bộ máy kiểm toán với số lượng lớn các kiểm toán viên độc lập. Các công ty này thực hiện nhiều loại dịch vụ trên địa bàn rộng lớn. Do đó, chúng được tổ chức theo loại hình phân tán và điều hành theo phương thức chức năng hoặc kết hợp.

Theo mô hình này, các công ty đòi hỏi trình độ tổ chức phối hợp cao của các nhà quản lý, đòi hỏi khả năng chuyên môn cao và toàn diện của kiểm toán viên và lãnh đạo công ty, đòi hỏi đầu tư lớn về chuyên gia, kinh nghiệm và tiền vốn,…

>>> Dịch vụ CAF: Công ty dịch vụ kiểm toán độc lập ở tp Cần Thơ

Khách thể kiểm toán

Để thực hiện dịch vụ kiểm toán cũng như các dịch vụ khác có liên quan như kế toán, thuế, tư vấn, tài chính, tin học,… các tổ chức kiểm toán độc lập có quan hệ với khách hàng tự nguyện hoặc bắt buộc theo quy định của pháp luật.

– Khách thể bắt buộc: là các tổ chức, đơn vị theo quy định của pháp luật bắt buộc phải thuê công ty kiểm toán độc lập tiến hành kiểm toán

Tại Việt Nam, theo Luật Kiểm toán độc lập thì các doanh nghiệp, tổ chức mà pháp luật quy định báo cáo tài chính hàng năm phải được doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm toán, bao gồm:

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng

Tổ chức tài chính, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Công ty đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán

Giá trị pháp lý của báo cáo kiểm toán độc lập

Theo quy định tại Điều 7 Luật Kiểm toán độc lập 2011, báo cáo kiểm toán độc lập có giá trị như sau:

– Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính đánh giá tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ban hành.

– Báo cáo kiểm toán tuân thủ đánh giá việc tuân thủ pháp luật, quy chế, quy định trong quản lý, sử dụng tiền, tài sản và các nguồn lực khác của đơn vị được kiểm toán.

– Báo cáo kiểm toán hoạt động đánh giá tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả trong quản lý, sử dụng tiền, tài sản và các nguồn lực khác của đơn vị được kiểm toán.

– Báo cáo kiểm toán được sử dụng để:

Cổ đông, nhà đầu tư, bên tham gia liên doanh, liên kết, khách hàng và tổ chức, cá nhân khác có quyền lợi trực tiếp hoặc liên quan đến đơn vị được kiểm toán xử lý các quan hệ về quyền lợi và nghĩa vụ của các bên có liên quan;

Cơ quan nhà nước quản lý điều hành theo chức năng, nhiệm vụ được giao;

Đơn vị được kiểm toán phát hiện, xử lý và ngăn ngừa kịp thời sai sót, yếu kém trong hoạt động của đơn vị.

Những đặc trưng của của kiểm toán độc lập

Hoạt động một cách độc lập

Hoạt động kiểm toán độc lập không phụ thuộc vào doanh nghiệp là đối tượng kiểm toán mà kiểm toán độc lập được thực hiện bởi một bên thứ ba, một tổ chức riêng được thành lập theo thủ tục riêng, có tiềm lực tài chính riêng,… Có đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn cao và kỹ năng tốt;

Cá nhân thực hiện hoạt động kiểm toán độc lập cụ thể là các kiểm toán viên, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài trong các lĩnh vực liên quan đến kiểm tra, đánh giá báo cáo tài chính; hoạt động kiểm toán chỉ tuân theo pháp luật về kiểm toán. Vì vậy kết quả kiểm toán của hoạt động kiểm toán luôn đảm bảo độ khách quan và chính xác cao.

Hoạt động kiểm toán được phát sinh từ hợp đồng kiểm toán

Các công ty, doanh nghiệp đã tiến hành thuê các công ty kiểm toán để thực hiện kiểm tra, đánh giá, lấy ý kiến về các vấn đề liên quan đến báo cáo tài chính của doanh nghiệp mình.

Theo đó, hoạt động kiểm toán độc lập được thực hiện dựa trên sự thỏa thuận thống nhất ý chí giữa công ty kiểm toán và doanh nghiệp cần kiểm toán được thể hiện dưới một hình thức hợp đồng dịch vụ hay cụ thể là hợp đồng kiểm toán.

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính Có đối tượng là báo cáo tài chính

Kiểm toán là quá trình thu thập và đánh giá bằng chứng liên quan đến những thông tin tài chính được kiểm tra (cung cấp bởi kế toán) nhằm xác định và báo cáo về mức độ phù hợp giữa thông tin đó với các chuẩn mực đã được thiết lập.

Có thể nói, kiểm toán hướng đến rất nhiều đối tượng, nhưng nhìn chung những đối tượng này đều trong phạm vi của báo cáo tài chính. Chính vì vậy báo cáo tài chính là đối tượng của hoạt động kiểm toán độc lập.

Vai trò của kiểm toán độc lập là gì?

Tạo dựng niềm tin của những bên liên quan

Kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc xác minh, đảm bảo tính chính xác, trung thực của bản báo cáo tài chính của doanh nghiệp (bao gồm bản báo cáo kết quả kinh doanh, bảng cân đối kế toán, bảng lưu chuyển tiền tệ và bản thuyết minh báo cáo tài chính).

Thông qua hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính của các doanh nghiệp, các bên quan tâm đến báo cáo tài chính của doanh nghiệp như cơ quan thuế nhà nước, các nhà đầu tư, ngân hàng, tổ chức tín dụng cho vay vốn, chủ doanh nghiệp sẽ nắm bắt được các thông tin cần thiết đảm bảo được độ tin cậy cao.

Để cho đảm bảo tính khách quan, cần có một đơn vị thứ 3 chuyên nghiệp thực hiện vấn đề này. Bên thứ 3 này sẽ đưa ra các ý kiến có giá trị và độc lập về báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý doanh nghiệp

Hoạt động kiểm toán độc lập sẽ giúp cho chủ doanh nghiệp có được cách nhìn, cách kiểm soát tài chính cho doanh nghiệp mình, tìm ra hướng đi, đưa ra các quyết định cho hoạt động của doanh nghiệp.

Thông qua kiểm toán báo cáo tài chính, chủ doanh nghiệp có thể để nắm bắt, xác minh được tình hình tài chính kế toán của công ty mình theo từng kỳ hạn. Các kiểm toán viên uy tín, hoạt động kiểm toán của các công ty kiểm toán chuyên nghiệp sẽ thực hiện hoạt động kiểm toán và đưa ra được các ý kiến có giá trị cho doanh nghiệp khách hàng.

Công ty dịch vụ kiểm toán uy tín

Với đội ngũ các kiểm toán viên hành nghề nhiều năm kinh nghiệm – quyết tâm – chuyên nghiệp, Công ty CAF chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng các vấn đề về thuế; kế toán; kiểm toán …

Dịch vụ của công ty CAF

DỊCH VỤ KẾ TOÁN – DỊCH VỤ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP AN GIANG  – DV CHUYỂN GIÁ – TƯ VẤN THUẾ AN GIANG CAF

Hotline: 098 225 4812 

HÃY GỌI NGAY CHO CHÚNG TÔI

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG ĐỂ HỖ TRỢ