Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính đấu thầu

Doanh nghiệp bạn là công ty có vốn đầu tư 100% trong nước nhưng khi tham gia đấu thầu lại bị yêu cầu nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán, bạn phải giải quyết thế nào?

Doanh nghiệp bạn chuẩn bị tham gia đấu thầu nhưng báo cáo tài chính của công ty các năm qua chưa được kiểm toán thì làm thế nào? Nên thuê công ty kiểm toán nào để kiểm toán báo cáo đấu thầu?

Khi tham gia đấu thầu có nhất thiết phải kiểm toán báo cáo tài chính hay không? Hay chỉ cần báo cáo tài chính ?

Công ty kiểm toán độc lập nào uy tín cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính để đấu thầu chuyên nghiệp nhất? Ưu điểm khi sử dụng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính cho mục đích vay- đấu thầu?

Bảng giá dịch vụ kiểm toán đấu thầu? Phí kiểm toán trọn gói và hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện các hồ sơ đấu thầu?

Đấu thầu là gì, Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính đấu thầu

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính đấu thầu

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính đấu thầu

Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để kí kết và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; lựa chọn nhà đầu tư để kí kết và thực hiện hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án đầu tư có sử dụng đất trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Đặc điểm của đấu thầu là gì, Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính đấu thầu

Thứ nhất:

Đấu thầu là 1 hoạt động thương mại. Trong đó bên dự thầu là các thương nhân có đủ điều kiện và mục tiêu mà bên dự thầu hướng tới là lợi nhuận, còn bên mời thầu là xác lập được hợp đồng mua bán hàng hóa, sử dụng dịch vụ với các điều kiện tốt nhất cho họ.

Thứ hai:

Đấu thầu là 1 giai đoạn tiền hợp đồng. Hoạt động đấu thầu luôn gắn với quan hệ mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Trong nền kinh tế đấu thầu không diễn ra như 1  hoạt động độc lập, nó chỉ xuất hiện khi con người có nhu cầu mua sắm hàng hóa và sử dụng dịch vụ. Mục đích cuối cùng của đấu thầu là là giúp bên mời thầu tìm ra chủ thể có khả năng cung cấp hàng hóa, dịch vụ với chất lượng và giá cả tốt nhất. Sau khi quá trình đấu thầu hoàn tất, người trúng thầu sẽ cùng với người tổ chức đấu thầu đàm phán, để kí hợp đồng mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hay xây lắp công trình.

Thứ ba:

Chủ thể tham gia quan hệ đấu thầu hàng hóa, dịch vụ. Theo Luật thương mại 2005, trong hoạt động đấu thầu có thể xuất hiện bên thứ ba như các công ty tư vấn giúp lập hồ sơ mời thầu, chuyên gia giúp đỡ, đánh giá hồ sơ dự thầu.

Tuy nhiên đây là hoạt động không qua trung gian, không có thương nhân làm dịch vụ đấu thầu hàng hóa, dịch vụ cho thương nhân khác nhận thù lao. Trong khi đó, Luật đấu thầu 2013 đã quy định thêm về tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp bao gồm đại lí đấu thầu, đơn vị sự nghiệp được thành lập và chức năng thực hiện đấu thầu chuyên nghiệp.

Việc thành lập và hoạt động của đại lí đấu thầu thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. Quan hệ đấu thầu luôn được xác lập giữa 1 bên mời thầu và nhiều bên dự thầu. Nhưng vẫn có trường hợp ngoại lệ như trong trường hợp chỉ định đầu tư.

Thứ tư:

Hình thức pháp lí của quan hệ đấu thầu hàng hóa, dịch vụ là hồ sơ mời thầu và hồ sơ dự thầu.

Hồ sơ mời thầu là văn bản pháp lí do bên mời thầu lập, trong đó có đầy đủ những yêu cầu về kĩ thuật, tài chính và thương mại của hàng hóa cần mua sắm, dịch vụ cần sử dụng. Còn hồ sơ dự thầu thể hiện năng lực, mức độ đáp ứng của bên dự thầu trước các yêu cầu trong hồ sơ mời thầu.

Kiểm toán đấu thầu là gì? Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính đấu thầu

Dịch vụ kiểm toán CAF là công ty uy tín chuyên cung cấp: dịch vụ thành lập công ty, dịch vụ kiểm toán độc lập, dịch vụ kiểm toán cho mục đích vay ngân hàng, kiểm toán cho mục đích đấu thầu, dich vu ke toan uy tin ….. Với đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp nhiều năm kinh nghiệm với mong muốn mang đến dịch vụ uy tín – chất lượng – nhanh chóng với phí dịch vụ tốt nhất.

Như chúng ta đã biết đặc thù các doanh nghiệp ở Việt Nam đều là dạng doanh nghiệp vừa và nhỏ (trong đó cả siêu nhỏ) chiếm đến 98,1%, do đó các doanh nghiệp đều tìm mọi cách tiết giảm chi phí chưa cần thiết nhất có thể, đa số các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ có bộ máy kế toán giản đơn, kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ và thực hiện các nghiệp vụ kế toán cũng không phức tạp do đó không có nhu cầu thuê đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm.

Nhà thầu có phải kiểm toán báo cáo tài chính hay không? 

Một số nhà thầu băn khoăn có bắt buộc phải nộp theo hồ sơ dự thầu báo cáo tài chính đã được kiểm toán hay không? khi mà doanh nghiệp mình không mời kiểm toán báo cáo tài chính, đặc biệt là các công ty quy mô vừa và nhỏ …. Và nhiều băn khoăn khác, bài viết này công ty CAF sẽ chia sẻ chủ đề này nhanh chóng nhà chính xác.

Quy trình cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính đấu thầu?

Bước 1: Công ty CAF tư vấn cho doanh nghiệp và trao đổi về nội dung dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính để đấu thầu.

Bước 2: CAF thu thập hồ sơ cần kiểm toán báo cáo tài chính.

Bước 3: CAF kiểm toán tại đơn vị doanh nghiệp, thu thập các hồ sơ kiểm toán theo quy định.

Bước 4: Phát hành bảng dự thảo báo cáo kiểm toán.

Bước 5: Phát hành báo cáo kiểm toán chính thức.

Tình hình thực tế hiện nay, Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính đấu thầu

Khối các doanh nghiệp SME những năm gần đây bắt đầu tìm hiểu và tham dự các gói thầu trên hệ thống đấu thầu quốc gia, nhiều cán bộ được giao chuẩn bị hồ sơ dự thầu băn khoăn có phải nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán hay không vì khi bắt đầu tiếp cận các hồ sơ việc này gần như được hiểu là bắt buộc.

Quy định cụ thể về việc nộp báo cáo tài chính, Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính đấu thầu

Trong các mẫu hồ sơ mời thầu, để chứng minh năng lực tài chính trong tiêu chuẩn đánh giá về năng lực tài chính thường yêu cầu “Nộp báo cáo tài chính từ năm X đến năm Y để cung cấp thông tin chứng minh tình hình tài chính lành mạnh của nhà thầu” tài liệu cần nộp theo Biểu mẫu số 09 Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT (Gói thầu mua sắm hàng hóa) hoặc Biểu mẫu số 14 Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT (Gói thầu xây lắp) hoặc Biểu mẫu số 05 Thông tư 01/2015/TT-BKHĐT (Gói thầu Tư vấn), khi đó các tài liệu đính kèm yêu cầu:

Đính kèm là bản sao các báo cáo tài chính (các bảng cân đối kế toán bao gồm tất cả thuyết minh có liên quan, và các báo cáo kết quả kinh doanh) cho X năm gần nhất, như đã nêu trên.

Tuân thủ các điều kiện sau, Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính đấu thầu

Phản ánh tình hình tài chính của nhà thầu hoặc thành viên liên danh (nếu là nhà thầu liên danh) mà không phải tình hình tài chính của một chủ thể liên kết như công ty mẹ hoặc công ty con hoặc công ty liên kết với nhà thầu hoặc thành viên liên danh.

Các báo cáo tài chính được kiểm toán theo quy định.

Các báo cáo tài chính phải hoàn chỉnh, đầy đủ nội dung theo quy định.

Các báo cáo tài chính phải tương ứng với các kỳ kế toán đã hoàn thành và được kiểm toán.

Kèm theo là bản chụp được chứng thực một trong các tài liệu sau đây

– Biên bản kiểm tra quyết toán thuế;

– Tờ khai tự quyết toán thuế (thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp) có xác nhận của cơ quan thuế về thời điểm đã nộp tờ khai;

– Tài liệu chứng minh việc nhà thầu đã kê khai quyết toán thuế điện tử;

– Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế (xác nhận số nộp cả năm) về việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế;

– Báo cáo kiểm toán;

Mẫu số 09 – Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT

Hoặc

Đính kèm là bản sao các báo cáo tài chính (các bảng cân đối kế toán bao gồm tất cả thuyết minh có liên quan, các báo cáo kết quả kinh doanh) cho ba năm gần nhất (3) và tuân thủ

Các điều kiện sau

Phản ánh tình hình tài chính của nhà thầu hoặc thành viên liên danh (nếu là nhà thầu liên danh) mà không phải tình hình tài chính của một chủ thể liên kết như công ty mẹ hoặc công ty con hoặc công ty liên kết với nhà thầu hoặc thành viên liên danh.

Các báo cáo tài chính phải hoàn chỉnh, đầy đủ nội dung theo quy định.

Các báo cáo tài chính phải tương ứng với các kỳ kế toán đã hoàn thành, kèm theo là bản chụp được chứng thực một trong các tài liệu sau đây:

– Biên bản kiểm tra quyết toán thuế;

– Tờ khai tự quyết toán thuế (thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp) có xác nhận của cơ quan thuế về thời điểm đã nộp tờ khai;

– Tài liệu chứng minh việc nhà thầu đã kê khai quyết toán thuế điện tử;

– Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế (xác nhận số nộp cả năm) về việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế;

– Báo cáo kiểm toán (nếu có);

Mẫu số 14 – Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT

Bảng giá dịch vụ kiểm toán đấu thầu

Doanh nghiệp

Bảng giá dịch vụ kiểm toán

Doanh nghiệp Thương mại, Dịch vụ, Tư vấn

9.000.000

Doanh nghiệp Sản xuất và Gia công

12.000.000

Doanh nghiệp xây dựng

14.000.000

Lưu ý về báo cáo tài chính khi chuẩn bị hồ sơ dự thầu

Để tạo thuận lợi cho nhà thầu tham dự một cuộc đấu thầu một cách nhanh nhất, chúng tôi đưa ra một số gợi ý để quý độc giả, nhà thầu có thể tham khảo như sau:

Cách thông thường nhất và được các doanh nghiệp áp dụng đó là hàng năm làm công văn và đề nghị cơ quan thuế quản lý trực tiếp doanh nghiệp xác nhận số nộp cả năm về việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, sau khi có được văn bản xác nhập đó cho năm tài chính trước đó, cán bộ làm hồ sơ dự thầu nên photo công chứng một số bản nhất định để dùng cho cả năm đó.

Thực tế những năm gần đây các công ty kiểm toán tư nhân phát triển rất mạnh mẽ và cạnh tranh nhau về giá thành nên nếu có nhu cầu hoàn toàn có thể lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập với chi phí cũng vừa phải, nếu chúng ta có điều kiện vẫn nên thực hiện kiểm toán tài chính hàng năm, vừa mục đích phục vụ công tác đấu thầu, vừa là một lần rà soát các vấn đề của hệ thống kế toán chính công ty mình.

Cần chuẩn bị gì trước khi kiểm toán bctc đấu thầu

 • Sổ nhật ký chung của năm tài chính kiểm toán
 • Sổ cái, sổ chi tiết các tài khoản
 • Bảng phân bổ, trích khấu hao tài sản cố định
 • Sổ phụ ngân hang, thư xác nhận số dư ngân hang
 • Biên bản đối chiếu công nợ 131, 331, và thư xác nhận cuối kỳ
 • Tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN, Quyết toán thuế TNDN, TNCN
 • Hợp đồng lao động, bảng lương, thoả ước lao động tập thể, quy chế lương ….
 • Hợp đồng mua bán hang hoá, dịch vụ
 • Hoá đơn mua – bán hang hoá.
 • Báo cáo tài chính
 • Sổ sách kế toán đã in

Lý do chọn CAF cung cấp dịch vụ

 • Đội ngũ kế toán viên nhiều kinh nghiệm trong nghề.
 • Hỗ trợ dịch vụ 24/7.
 • Chịu trách nhiệm về số liệu cung cấp cho doanh nghiệp.
 • Thay mặt doanh nghiệp hỗ trợ quyết toán thuế.
 • Cung cấp số liệu, báo cáo tài chính nhanh chóng kịp thời.

Dịch vụ kế toán CAF chúc quý doanh nghiệp thành công vững bước trên con đường kinh doanh của mình.

DỊCH VỤ KẾ TOÁN – DỊCH VỤ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP – DỊCH VỤ CHUYỂN GIÁ – TƯ VẤN THUẾ CAF

ĐC: 447/23 Bình Trị Đông, Bình Trị Đông A, Bình Tân, Hồ Chí Minh

Gmail: congtycaf@gmail.com

Hotline: 098 225 4812. 

HÃY GỌI NGAY CHO CHÚNG TÔI: 0867 004 821 ( 24/7 ) –  0971 373 146

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG ĐỂ HỖ TRỢ

Kiểm toán báo cáo tài chính để đấu thầu, đấu thầu, hồ sơ báo cáo tài chính đấu thầu, Cách lập báo cáo tài chính để đấu thầu, kinh nghiệm lập báo cáo tài chính để đấu thầu chuyên nghiệp với chuyên môn cao, Kiểm toán bctc đấu thầu uy tín, Báo giá kiểm toán báo cáo tài chính cho mục đích đấu thầu.