TÀI NGUYÊN

Trang chủ » TÀI NGUYÊN

Giá gói thầu và những vấn đề lưu ý khi đấu thầu

Giá gói thầu và những vấn đề lưu ý khi đấu thầu Đấu thầu là gì? Những hồ sơ bạn cần CHUẨN BỊ KHI THAM GIA ĐẤU THẦU là gì? Những KINH NGHIỆM KHI THAM GIA ĐẤU THẦU gồm những gì? Giá gói thầu có được công khai hay không [...]

8 Tháng Chín, 2022|Categories: TÀI NGUYÊN|

Cách xác định nguyên giá tài sản cố định mới nhất

Cách xác định nguyên giá tài sản cố định mới nhất Cơ sở pháp lý hiện hành Thông tư 45/2013/TT-BTC. Luật kế toán Việt Nam. Chuẩn mực kế toán Việt Nam. Tài sản cố định là gì ? Và đặc điểm của tài sản cố định - Cách xác định [...]

7 Tháng Chín, 2022|Categories: TÀI NGUYÊN|

Thời điểm xuất hóa đơn khi nhận tạm ứng

Thời điểm xuất hóa đơn khi nhận tạm ứng Cơ sở pháp lý - Thông tư số 219/2013/TT-BTC - Nghị định số 209/2013/NĐ-CP - Thông tư số 39/2014/TT-BTC - Nghị định số 04/2014/NĐ-CP - Công văn số 13675/BTC-CST ngày 14/10/2013 của Bộ Tài chính - Công văn số: 42900/CT-TTHT ngày [...]

26 Tháng Tám, 2022|Categories: TÀI NGUYÊN|

Thời điểm xuất hóa đơn với thời điểm ghi nhận doanh thu

Thời điểm xuất hóa đơn với thời điểm ghi nhận doanh thu Thời điểm xuất hóa đơn là khi nào? Thời điểm mà kế toán ghi nhận doanh thu và phản ánh giá vốn hang hóa dịch vụ? Thời điểm xuất hóa đơn với thời điểm ghi nhận doanh thu [...]

26 Tháng Tám, 2022|Categories: TÀI NGUYÊN|

Quy định mới nhất về thời điểm lập hóa đơn

Quy định mới nhất về thời điểm lập hóa đơn Theo Thông tư 68/2019/TT-BTC ban hành ngày 30/9/2019, thời điểm lập hóa đơn điện tử trong các trường hợp thông thường được quy định: - Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với hoạt động bán hàng hóa là [...]

26 Tháng Tám, 2022|Categories: TÀI NGUYÊN|

Xuất hóa đơn sai thời điểm xử phạt như thế nào

Xuất hóa đơn sai thời điểm xử phạt như thế nào Cơ sở pháp lý quy định xử phạt về hóa đơn Thông tư 176/2016/TT-BTC Thông tư 10/2014/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính hóa đơn Quy định về thời điểm xuất hóa đơn - Xuất hóa đơn [...]

26 Tháng Tám, 2022|Categories: TÀI NGUYÊN|

Các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0%

Các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% Thuế xuất thuế giá trị gia tăng là gì? - Các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% Thuế giá trị gia tăng (GTGT) là loại thuế gián thu và tính trên giá trị tăng thêm của hàng [...]

26 Tháng Tám, 2022|Categories: TÀI NGUYÊN|
Go to Top