TÀI NGUYÊN

Chi phí được trừ và không được trừ khi tính thuế TNDN

Chi phí được trừ và không được trừ khi tính thuế TNDN Bạn là kế toán và bạn đang chuẩn bị quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp song bạn chưa nắm rõ các quy định về các khoản chi phí được trừ và chi phí không được trừ? Quy [...]

4 Tháng Sáu, 2022|Categories: TÀI NGUYÊN|

Thông tư 80 hướng dẫn Luật Quản lý thuế theo NĐ 126

Thông tư 80 hướng dẫn Luật Quản lý thuế theo NĐ 126 Thông tư 80 quy định như thế nào? Bạn muốn biết nội dung hướng dẫn của thông tư 80 mới nhất? … Bài viết này công ty CAF sẽ chia sẻ chủ đề này chi tiết nhất đến [...]

4 Tháng Sáu, 2022|Categories: TÀI NGUYÊN|
Go to Top