Phí dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính

Những doanh nghiệp nào phải kiểm toán báo cáo tài chính?

Cần chuẩn bị gì trước khi kiểm toán?

Nội dung dịch vụ kiểm toán độc lập?

Nên chọn công ty dịch vụ kiểm toán độc lập nào để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cuối năm?

Phí dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính là bao nhiêu thì hợp lý?

Những điểm cần lưu ý khi kiểm toán tại Doanh Nghiệp là gì?

Để giải đáp các thắc mắc trên và giúp các kế toán trong Doanh Nghiệp có thể chuẩn bị Công tác kiểm toán diễn ra thuận lợi Bài viết này Dịch vụ kiểm toán CAF sẽ chia sẻ về chủ đề này.

Dịch vụ kiểm toán là Gì

Dịch vụ kiểm toán

Dịch vụ kiểm toán

Dịch vụ kiểm toán là dịch vụ được cung cấp bởi công ty dịch vụ kiểm toán độc lập nhằm mục đích đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính của doanh nghiệp được kiểm toán dựa vào các bằng chứng mà kiểm toán viên thu thập và phân tích trong quá trình kiểm toán tại Doanh Nghiệp.

Những doanh nghiệp nào phải kiểm toán theo quy định

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải kiểm toán báo cáo tài chính theo quy định.

Báo cáo tài chính hàng năm của Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng, bao gồm cả chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.

Báo cáo tài chính hàng năm của Tổ chức tài chính, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Báo cáo tài chính hàng năm của Doanh nghiệp nhà nước, trừ doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực thuộc bí mật nhà nước theo quy định.

Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành của Doanh nghiệp, tổ chức thực hiện dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A sử dụng vốn nhà nước, trừ các dự án trong lĩnh vực thuộc bí mật nhà nước theo quy định.

Báo cáo tài chính hàng năm của Doanh nghiệp, tổ chức mà các tập đoàn, tổng công ty mà Nhà nước nắm giữ từ 20% quyền biểu quyết trở lên tại thời điểm cuối năm tài chính.

Báo cáo tài chính hàng năm của Doanh nghiệp mà các tổ chức niêm yết, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán nắm giữ từ 20% quyền biểu quyết trở lên tại thời điểm cuối năm tài chính.

Báo cáo tài chính hàng năm của Doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam.

Dịch vụ kiểm toán CAF

Dịch vụ kiểm toán CAF là đơn vị được thành lập bởi đội ngũ kiểm toán viên trên 10 năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ kế toán, dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính …. Kiểm toán CAF đã cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính cho hơn 1.000 khách hàng trên cả nước và chúng tôi nhận được nhiều sự tin tưởng từ phía doanh nghiệp vì chất lượng – chuyên nghiệp – bảo mật. 

Ngoài chất lượng dịch vụ kiểm toán, CAF cũng mang đến quý khách phí dịch vụ kiểm toán rất tốt và đội ngũ kiểm toán viên của CAF cũng cung cấp dịch tư vấn hệ thống kiểm soát nội bộ giúp hệ thống hoạt động tốt hơn để Doanh nghiệp hoạt động tốt hơn tránh những thất thoát trong quá trình quản lý.

Dịch vụ thế mạnh CAF

 • Dịch vụ thành lập Doanh Nghiệp trọn gói
 • Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính
 • Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính
 • Dịch vụ kiểm toán quyết toán dự án hòa thành
 • Dịch vụ kế toán trọn gói
 • Dịch vụ báo cáo thuế chuyên nghiệp
 • Dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tang
 • Dịch vụ tư vấn thuế, tư vấn đầu tư
 • Dịch vụ tư vấn chuyển giá
 • Dịch vụ lập hồ sơ giao dịch liên kết

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính

Dịch vụ Kiểm toán báo cáo tài chính là hoạt động của các kiểm toán viên độc lập và có năng lực tiến hành thu thập các bằng chứng kiểm toán và đánh giá các bằng chứng kiểm toán về các báo cáo tài chính được kiểm toán nhằm kiểm tra và báo cáo về mức độ trung thực, chính xác, hợp lý của báo cáo tài chính được kiểm toán với các tiêu chuẩn, chuẩn mực đã được thiết lập theo quy định hiện hành.

Ngoài những doanh nghiệp phải kiểm toán báo cáo tài chính theo quy định luật kiểm toán độc lập thì hiện nay có nhiều Doanh nghiệp “tự nguyện” Kiểm toán BCTC vì sau mỗi cuộc kiểm toán các kiểm toán viên chuyên nghiệp sẽ tư vấn cho Doanh nghiệp cải thiện bộ máy kế toán ngày một hoàn thiện tránh thất thoát – gian lận.

Kiểm toán báo cáo tài chính là việc kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán, đưa ra ý kiến về tính trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu của báo cáo tài chính của đơn vị được kiểm toán theo quy định của chuẩn mực về kế toán và kiểm toán của Việt Nam cũng như quy định khác của pháp luật hiện hành.

Nội dung dịch vụ kiểm toán độc lập do CAF cung cấp

 1. Kiểm tra các hồ sơ pháp lý như: Giấy phép kinh doanh, Giấy phép đầu tư, điều lệ công ty….
 2. Kiểm tra, soát xét việc ghi chép kế toán và sổ sách kế toán của công ty
 3. Kiểm tra, soát xét báo cáo tài chính trong năm tài chính kiểm toán.
 4. Phân tích tình hình biến động vốn của công ty trong kỳ. So sánh biến động về doanh thu chi phí năm nay so với năm trước để có những phân tích tổng quan, đánh giá rủi ro sơ bộ.
 5. Doanh nghiệp được kiểm toán tiến hành gửi thư xác nhận đối với các tài khoản ngân hàng, đầu tư, phải thu và phải trả……. Kiểm toán viên thực hiện thu thập thư xác nhận để làm bằng chứng kiểm toán.
 6. Quan sát thực hiện đối với các tài sản cố định chủ yếu của công ty và kiểm tra việc phản ánh các tài sản đó, kiểm tra việc trích khấu hao đối với tài sản.
 7. Kiểm tra việc phân bổ công cụ dụng cụ của Doanh Nghiệp.
 8. Đánh giá tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ của công ty trong việc quản lý tiên mặt, hàng tồn kho, tài sản cố định để khẳng định tính hiện hữu, sở hữu, và giá trị tiền mặt, tài sản cố định và hàng tồn kho tại ngày kết thúc năm tài chính.
 9. Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của công ty đối với các hợp đồng cho thuê tài chính.
 10. Thực hiện các thủ tục kiểm toán khác hoặc thủ tục thay thế cần thiết trong từng trường hợp cụ thể.
 11. Phát hành báo cáo kiểm toán.
 12. Phát hành thư quản lý (nếu cần thiết) đề cập đến những vấn đề còn hạn chế trong hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ và đưa ra các đề xuất của kế toán viên nhằm hoàn thiện hệ thống này.

Cần chuẩn bị gì trước khi kiểm toán báo cáo tài chính

 • Hoá đơn mua vào và bán ra trong kỳ.
 • Hợp đồng mua bán hang hoá dịch vụ trong kỳ
 • Sổ phụ ngân hang, thư xác nhận số sư cuối kỳ
 • Biên bản cấn trừu công nợ.
 • Thư xác nhận công nợ phải thu.
 • Thư xác nhận số tiền còn phải trả TK 331.
 • Sổ sách kế toán: sổ chi tiết, sổ cái, nhật ký chung …..
 • Biên bảng kiểm kê tiền mặt 111.
 • Bảng phân bổ công cụ dụng cụ.
 • Bảng trích khấu hao tài sản cố định trong kỳ.
 • Tờ khai thuế: GTGT, TNCN, TNDN.
 • Chứng từ nộp tiền thuế trong kỳ.
 • Báo cáo tài chính chưa kiểm toán.

Bảng giá dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính

Loại hình Doanh nghiệp

Bảng giá dịch vụ kiểm toán độc lập

Doanh nghiệp Thương mại, Dịch vụ, Tư vấn

12.000.000

Doanh nghiệp Sản xuất và Gia công

17.000.000

Doanh nghiệp xây dựng

22.000.000

Bảng giá dịch vụ kiểm toán trên mà CAF đưa ra nhằm giúp Doanh nghiệp nắm được thông tin cơ bản vì phí dịch vụ kiểm toán còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như ngành nghề kinh doanh của Doanh Nghiệp, Khối lượng công việc mà Doanh nghiệp yêu cầu …. Và nhiều yếu tố khác.

Lý do CAF cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập

 • Dịch vụ kiểm toán báo tài chính của chúng tôi đã cung cấp nhiều năm trên khắp cả nước và nhận được nhiều sự tin tưởng từ khách hàng vì sự uy tín và chất lượng dịch vụ kiểm toán tốt.
 • Dịch vụ kiểm toán CAF với đội ngũ kiểm toán viên trên 10 năm kinh nghiệm tâm huyết luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hang.
 • Hỗ trợ tư vấn kế toán, tư vấn thuế 24/7 tư vấn các chính sách về thuế, chính sách về kế toán mới nhất với tinh thần trách nhiệm cao.
 • Dịch vụ kiểm toán uy tín, chất lượng, giá tốt nhất khu vực miền nam

Ưu điểm khi sử dụng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính

 • Tăng mức độ tin cậy của các bên sử dụng báo cáo tài chính đã được kiểm toán.
 • Số liệu kế toán được kiểm tra và có những phương án điều chỉnh kịp thời tránh các rủi ro về sao cho Doanh Nghiệp.
 • Được các kiểm toán viên chuyên nghiệp tư vấn hệ thống kiểm soát nội bộ hoàn thiện hơn.
 • Hoàn thiện bộ máy kế toán, hoạt động hiệu quả hơn.

Dịch vụ kiểm toán CAF chúc quý doanh nghiệp thành công.

DỊCH VỤ KẾ TOÁN – DỊCH VỤ KIỂM TOÁN – TƯ VẤN THUẾ CAF

ĐC: 447/23 Bình Trị Đông, Bình Trị Đông A, Bình Tân, Hồ Chí Minh

Gmail: congtycaf@gmail.com

Hotline: 098 225 4812 

HÃY GỌI NGAY CHO CHÚNG TÔI: 0867 004 821 ( 24/7 ) –  0971 373 146

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG ĐỂ HỖ TRỢ

Phí dịch vụ kiểm toán

Bảng giá dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính 

Bang gia kiem toan doc lap

Dịch vụ kiểm toán 

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính

Bảng giá dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính

Dịch vụ báo cáo thuế tại quận 6

Dịch vụ báo cáo thuế tại Củ Chi

Dịch vụ kiểm kê hàng tồn kho hàng hoá tài sản

Dịch vụ kế toán trọn gói tại huyện Củ Chi