Cách tổng hợp chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố mới nhất

Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố là gì? Cách để các bạn kế toán xác định chi phí sản xuất theo yếu tốt như thế nào mới hợp lý? …. Hãy cùng Dichvukiemtoancaf.com tìm hiểu chi tiết về nội dung này các bạn nhé.

Cách tổng hợp chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố mới nhất

Cách tổng hợp chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố mới nhất

Chi phí doanh nghiệp là gì – Cách tổng hợp chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố mới nhất

Chi phí doanh nghiệp là chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra để vận hành các hoạt động của mình, có liên quan đến toàn bộ các hoạt động của doanh nghiệp chứ không tách riêng được cho từng hoạt động cụ thể. Chi phí quản lý doanh nghiệp là một nhân tố cấu thành quan trọng trong hệ thống chi phí của doanh nghiệp. Chính vì vậy, nhà quản trị cần phải quản lý tốt chi phí này sao cho hợp lý nhất với doanh nghiệp của mình.

>>> Dịch vụ CAF: Công ty dịch vụ kiểm toán tại tỉnh Sóc Trăng

Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố là gì?

Định kỳ chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cần phải được tổng hợp và báo cáo theo các yếu tố chi phí.

Để có căn cứ tổng hợp lập báo cáo hàng kỳ hạch toán, kế toán phải căn cứ vào số liệu về chi phí sản xuất kinh doanh phát sinh đã tập hợp được theo khoản mục, điều khoản chi phí trên các Tài khoản tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh trong sổ kế toán và các tài liệu chi tiết có liên quan để tổng hợp theo từng yếu tố chi phí quy định.

Phương pháp tổng hợp chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố, tổng hợp chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố, Lưu ý về việc lấy số liệu chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố, Chỉ tiêu 33.

>>> Dịch vụ CAF: Công ty dịch vụ kiểm toán độc lập uy tín tại thành phố Cần Thơ

Nguyên tắc chung của các yếu tố chi phí được tổng hợp – Cách tổng hợp chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố mới nhất

Tổng hợp chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố được xác định và tuân thủ nguyên tắc chung: Căn cứ vào số phát sinh bên có của các Tài khoản phản ảnh yếu tố chi phí đối ứng với bên nợ các Tài khoản tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh, đã được phản ảnh trong sổ kế toán và các tài liệu có liên quan để tổng hợp theo từng yếu tố chi phí. tổng hợp chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố. 

>>> Dịch vụ CAF: Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính để đấu thầu

Yếu tố 1: Yếu tố chi phí nguyên liệu và vật liệu ( CVL ) – Cách tổng hợp chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố mới nhất

– Căn cứ vào số phát sinh bên Có của các TK152,TK153 đối ứng ghi Nợ cácTK tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh: TK142, 154, 242, 2413, 335, 621, 622, 627, 631, 641, 642. ( Vx )

– Căn cứ vào các chứng từ và sổ kế toán liên quan ( sổ kế toán liên quan TK111,331…) xác định phần nguyên vật liệu mua ngoài dùng ngay vào SXKD không qua nhập, xuất kho (Vm )

– Căn cứ chứng từ, tài liệu phản ảnh vật liệu không dùng hết tại các bộ phận, phế liệu thu hồi, tổng hợp trị giá vật liệu không dùng hết và giá trị phế liệu. ( Vt )

Kế toán xác định yếu tố chi phí nguyên vật liệu theo công thức sau:

CVL = VX + VM – VT

Yếu tố 2: Yếu tố chi phí tiền lương và phụ cấp – Cách tổng hợp chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố mới nhất

– Căn cứ số phát sinh bên Có TK334 đối ứng ghi Nợ các TK tập hợp chi phí SXKD

( Đã kể trên ) để tính toán tổng hợp.

Yếu tố 3: Yếu tố chi phí BHX, BHYT, KPCĐ – Cách tổng hợp chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố mới nhất

– Căn cứ số phát sinh bên Có của các TK3382,3383,3384 đối ứng ghi Nợ các TK tập hợp chi phí SXKD ( Đã kể trên ) để tính toán tổng hợp

Yếu tố 4: Yếu tố chi phí khấu hao TSCĐ – Cách tổng hợp chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố mới nhất

– Căn cứ số phát sinh bên Có TK214 đối ứng ghi Nợ các TK tập hợp chi phí SXKD ( Đã kể trên ) để tính toán tổng hợp

Yếu tố 5: Yếu tố chi phí dịch vụ mua ngoài

– Căn cứ vào các tài liệu và sổ kế toán có liên quan đến TK331 để xác định và tổng hợp về chi phí, dịch vụ mua ngoài dùng cho SXKD trong kỳ.

Yếu tố 6: Yếu tố chi phí bằng tiền khác

– Căn cứ vào các tài liệu và sổ kế toán có liên quan đến TK111,112… để xác định và tổng hợp về chi phí bằng tiền khác dùng cho SXKD trong kỳ.

Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố của từng tháng, được tổng hợp lũy kế theo quí để lập báo cáo: “ Thuyết minh báo cáo Tài chính ” phần “ Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố ”…

Phương pháp tổng hợp chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố, tổng hợp chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố, Lưu ý về việc lấy số liệu chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố, Chỉ tiêu 33.

Công thức mối quan hệ giữa tổng chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố và các khoản mục trên Báo cáo kết quả kinh doanh của DNTM như sau:

Tổng chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố = Chi phí mua hàng phát sinh trong kỳ (Tổng phát sinh bên Nợ TK 1562 trong kỳ) + Chi phí bán hàng + Chi phí quản lý doanh nghiệp.

Trong doanh nghiệp sản xuất, tổng chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố trên Thuyết minh báo cáo tài chính cũng có thể không bằng tổng Giá vốn hàng bán + Chi phí bán hàng + Chi phí quản lý doanh nghiệp trên Báo cáo kết quả kinh doanh nếu có sự chênh lệch đầu kỳ và cuối kỳ của thành phẩm và sản phẩm dở dang.

Công thức về mối quan hệ giữa tổng chi phí sản xuất kinh doanh theo chức năng (trên Báo cáo kết quả kinh doanh) và tổng chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố (trên Thuyết minh báo cáo tài chính):

Giá vốn hàng bán + Chi phí bán hàng + Chi phí quản lý doanh nghiệp = Chi phí vật liệu + Chi phí nhân công + Chi phí khấu hao và phân bổ + Chi phí dịch vụ mua ngoài + Chi phí bằng tiền khác + (Chênh lệch thành phẩm, sản phẩm dở dang đầu kỳ – cuối kỳ).

Hoặc Tổng chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố = Giá vốn hàng bán + Chi phí bán hàng+ Chi phí quản lý DN + Chênh lệch thành phẩm/sản phẩm dở dang CK/ĐK. (Công thức trên có thể cần điều chỉnh một số ngoại lệ như khi có thành phẩm làm ra được sử dụng làm TSCĐ hoặc dụng cụ,…).

Chi phí bán hàng là gì?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1, Điều 91 thông tư 200/2014/TT-BTC quy định về chi phí bán hàng như sau:

Chi phí bán hàng phản ánh các chi phí thực tế phát sinh trong quá trình bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ, bao gồm các chi phí chào hàng, giới thiệu sản phẩm, quảng cáo sản phẩm, hoa hồng bán hàng, chi phí bảo hành sản phẩm, hàng hoá (trừ hoạt động xây lắp), chi phí bảo quản, đóng gói, vận chuyển,…

Chi phí quản lý doanh nghiệp là gì?

Chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm tất cả các khoản chi phí liên quan đến việc quản lý và vận hành hoạt động kinh doanh hàng ngày. Đây là những khoản chi phí cần phải chi trả để duy trì hoạt động và đảm bảo sự hoạt động hiệu quả của doanh nghiệp từ việc thuê nhân viên, văn phòng đến các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, quản lý, tiếp thị và nhiều khía cạnh khác.

Chi phí quản lý doanh nghiệp nằm trong chi phí quản lý kinh doanh và không liên quan trực tiếp đến việc sản xuất hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ mà tập trung vào các hoạt động quản lý, hỗ trợ và vận hành toàn bộ doanh nghiệp.

Công ty dịch vụ kiểm toán uy tín

DICHVUKIEMTOANCAF.COM là đơn vị được thành lập bởi đội ngũ kiểm toán viên trên 10 năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ kế toán, dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính …. Với mong muốn mang đến dịch vụ tốt nhất đến với quý khách hàng trên cả nước.

Kiểm toán CAF đã cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính cho hơn 5.000 khách hàng trên cả nước trong đó có cả các công ty có vốn đầu tư trực tiếp từ các nước như: NHật Bản; Hàn Quốc; Thái Lan; Mỹ; Anh …. Công ty CAF chúng tôi nhận được nhiều sự tin tưởng từ phía doanh nghiệp vì chất lượng – chuyên nghiệp – bảo mật.

DỊch vụ của công ty CAF

kiểm toán độc lập tại An Giang

Kiểm toán báo cáo tài chính tỉnh An Giang uy tín và chuyên nghiệp

Báo giá kiểm toán ở An Giang

Dịch vụ kiểm đếm hàng hóa tồn kho. 

Dịch vụ lập báo cáo chống chuyển giá. 

Dịch vụ thành lập công ty. 

DỊCH VỤ KẾ TOÁN – DỊCH VỤ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP AN GIANG  – DV CHUYỂN GIÁ – TƯ VẤN THUẾ AN GIANG CAF

Hotline: 098 225 4812 

HÃY GỌI NGAY CHO CHÚNG TÔI

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG ĐỂ HỖ TRỢ