Phí thuê dịch vụ kiểm toán ở Thừa Thiên Huế

Bạn đang tìm kiếm một công ty kiểm toán độc lập tại Huế để kiểm toán báo cáo tài chính?

Những lưu ý gì khi chọn doanh nghiệp kiểm toán ở THỪA THIÊN HUẾ VIỆT NAM?

Phí dịch vụ kiểm toán độc lập ở HUẾ?

Công ty CAF tại Thừa Thiên Huế là đơn vị với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập, dịch vụ kế toán, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ tư vấn chuyển giá – lập hồ sơ xác định giá, dịch vụ lập báo cáo tài chính, dịch vụ thành lập công ty đã cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp ở Thừa Thiên Huế cho hơn 500 Công ty  …

Công ty dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính tại thành phố HUẾ chúng tôi tự hào mang đến cho khách hàng dịch vụ uy tín, chất lượng, chi phí dịch vụ kiểm toán tốt nhất. Cung cấp dịch vụ bằng tất cả tâm huyết với mong muốn mang đến những giá trị TỐT NHẤT ĐẾN VỚI KHÁCH HÀNG CỦA MÌNH.

Phí thuê dịch vụ kiểm toán ở Thừa Thiên Huế

Phí thuê dịch vụ kiểm toán ở Thừa Thiên Huế

Công ty CAF ở thành phố HUẾ tỉnh THỪA THIÊN HUẾ – Phí thuê dịch vụ kiểm toán ở Thừa Thiên Huế

Dịch vụ kiểm toán.

Dịch vụ báo cáo thuế.

Dịch vụ lập báo cáo tài chính ở Thừa Thiên Huế.

Làm sổ sách kế toán trọn gói Ở THỪA THIÊN HUẾ.

Dịch vụ kế toán trọn gói.

DỊch vụ làm sổ sách kế toán.

Dịch vụ lập báo cáo tài chính chuyên nghiệp.

DỊch vụ kiểm tra và điều chỉnh lại sổ sách kế toán TP Thừa Thiên Huế.

Dịch vụ tư vấn thuế.

Dịch vụ tư vấn chuyển giá.

Dịch vụ lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết tại Thừa Thiên Huế.

>>> Dịch vụ của CT CAF: dịch vụ kiểm toán tại Bình Định

Những quận huyện mà CAF cung cấp dịch vụ kiểm toán ở TỈNH Thừa Thiên Huế – Phí thuê dịch vụ kiểm toán ở Thừa Thiên Huế

Công ty dịch vụ kiểm toán chúng tôi cung cấp dịch vụ kế toán – dich vu kiem toan doc lap tại các quận ở Thừa Thiên Huế như sau:

Thành phố Huế.

Huyện A lưới.

Thị xã Hương Thủy.

Thị xã Hương Trà.

Huyện Nam Đông.

Huyện Phong Điền.

Huyện Phú Lộc.

Huyện Phú Vang.

Huyện Quảng Điền.

Công ty nào phải kiểm toán tại Thừa Thiên Huế – Phí thuê dịch vụ kiểm toán ở Thừa Thiên Huế

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng, bao gồm cả chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

Tổ chức tài chính, DN bảo hiểm, DN tái bảo hiểm, DN môi giới bảo hiểm, chi nhánh DN bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài;

Công ty đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán;

Các doanh nghiệp, tổ chức khác bắt buộc phải kiểm toán theo quy định của pháp luật có liên quan và các DN, tổ chức phải được DN kiểm toán, chi nhánh kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm toán.

>>> Dịch vụ của CT CAF: Công ty dịch vụ kiểm toán độc lập uy tín tại Quảng Nam

Những hồ sơ cần chuẩn bị để kiểm toán báo cáo tài chính tại Thừa Thiên Huế – Phí thuê dịch vụ kiểm toán ở Thừa Thiên Huế

Sổ nhật ký chung của năm tài chính kiểm toán.

Sổ cái, sổ chi tiết các tài khoản.

Bảng phân bổ, trích khấu hao tài sản cố định.

Sổ phụ ngân hang, thư xác nhận số dư ngân hang.

Biên bản đối chiếu công nợ 131, 331, và thư xác nhận cuối kỳ.

Tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN.

Quyết toán thuế TNDN, TNCN.

Hợp đồng lao động, bảng lương, thoả ước lao động tập thể, quy chế lương ….

Hợp đồng mua bán hang hoá, dịch vụ

Hoá đơn mua – bán hang hoá.

Báo cáo tài chính: Bảng cân đối tài khoản, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính.

Sổ sách kế toán đã in.

>>> Dịch vụ của CT CAF: https://dichvukiemtoancaf.com/kiem-toan-doc-lap-tai-phu-yen.html

Kiểm toán báo cáo tài chính tại Thừa Thiên Huế để làm gì?

Kiểm toán BCTC nhằm mục đích bổ sung hồ sơ vay ngân hàng.

Kiểm toán báo cáo tài chính để bổ sung hồ sơ đấu thầu.

Kiểm toán để cung cấp thông tin tài chính cho ban giám đốc, tổ chức tín dụng, Các bên sử dụng báo cáo tài chinh khác của đơn vị ….

Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính trọn gói ở THỪA THIÊN HUẾ

Bước 1: Tiếp nhận thông tin khách hàng và trao đổi thông tin kiểm toán với khách hàng.

Bước 2: CAF sẽ gửi thư báo phí dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính.

Bước 3: CAF sẽ lập hợp đồng kiểm toán đến KH.

Bước 4: Kiểm toán viên CAF sẽ gửi danh sách hồ sơ cần chuẩn bị khi kiểm toán cho doanh nghiệp.

Bước 5: Kiểm toán tại doanh nghiệp và thu thập bằng chứng kiểm toán

Bước 6: Gửi bảng báo cáo kiểm toán dự thảo đến KH.

Bước 7: Phát hành báo cáo kiểm toán.

Bước 8: Tư vấn sau kiểm toán độc lập tại THỪA THIÊN HUẾ.

Phí thuê dịch vụ kiểm toán tại thành phố Thừa Thiên Huế

Phí kiểm toán báo cáo tài chính ở thành phố Huế

Phí kiểm toán báo cáo tài chính ở thành phố Huế

Phí kiểm toán báo cáo tài chính ở thành phố Huế

Doanh nghiệp/ CÔNG TY 

PHÍ kiểm toán

Doanh nghiệp Thương mại, Dịch vụ, Tư vấn

12.000.000

Doanh nghiệp Sản xuất và Gia công

17.000.000

Doanh nghiệp xây dựng

22.000.000

Các loại ý kiến của kiểm toán viên cập nhật mới nhất

Theo Chuẩn mực số 700 “Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính” ban hành theo  Quyết định số 120/1999/QĐ-BTC ngày 27 tháng 9 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, báo cáo kiểm toán là loại báo cáo bằng văn bản do kiểm toán viên và công ty kiểm toán lập và công bố để nêu rõ ý kiến chính thức của mình về báo cáo tài chính của một đơn vị đã được kiểm toán.

Trong ý kiến đánh giá của kiểm toán viên phải xác định mức độ phù hợp của báo cáo tài chính với chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành hoặc được chấp nhận, cũng như xác định sự tuân thủ theo các quy định pháp lý có liên quan khi lập báo cáo tài chính.

Các loại ý kiến của kiểm toán viên cập nhật mới nhất

Đồng thời, báo cáo kiểm toán phải nêu rõ ý kiến của kiểm toán viên về các báo cáo tài chính trên phương diện phản ánh (hoặc trình bày) trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, trên phương diện tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành (hoặc được chấp nhận), và việc tuân thủ các quy định pháp lý có liên quan. “Phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu” được hiểu là ý kiến của kiểm toán viên đưa ra trong báo cáo kiểm toán là một sự đảm bảo chắc chắn rằng báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu; nhưng không đảm bảo tuyệt đối rằng không có bất kỳ một sai sót nào trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán. Kiểm toán viên chỉ quan tâm đến các yếu tố trọng yếu của báo cáo tài chính.

Ngoài các nội dung chung như: Tên và địa chỉ công ty kiểm toán; số hiệu báo cáo kiểm toán; tiêu đề báo cáo kiểm toán; người nhận báo cáo kiểm toán; mở đầu của báo cáo kiểm toán, phạm vi và căn cứ thực hiện cuộc kiểm toán, …, nội dung chủ yếu của báo cáo kiểm toán là ý kiến đánh giá của kiểm toán viên về báo cáo tài chính đã được kiểm toán. Đồng thời, báo cáo kiểm toán phải nêu rõ là cuộc kiểm toán đã cung cấp những cơ sở hợp lý để làm căn cứ cho ý kiến của kiểm toán viên. Căn cứ kết quả kiểm toán, kiểm toán viên đưa ra một trong các loại ý kiến về báo cáo tài chính như: Ý kiến chấp nhận toàn phần; ý kiến chấp nhận từng phần; ý kiến từ chối (hoặc ý kiến không thể đưa ra ý kiến) và ý kiến không chấp nhận (hoặc ý kiến trái ngược).

Vai trò của kiểm toán độc lập là gì?

Vai trò của KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP ngày càng được thể hiện rõ rệt và đang dần tiếp cần dần với các nguyên tắc, chuẩn mực của kế toán KT các nước.

Sự lành mạnh của hệ thống tài chính phụ thuộc nhiều vào chất lượng các thông tin về các hoạt động kinh tế, quản trị kinh doanh do kế toán cung cấp và do KT xem xét, đánh giá.

KIỂM TOÁN ngày càng khẳng định được vai trò của mình đối với các tổ chức, doanh nghiệp và cơ quan Nhà nước, cụ thể:

Đối với cơ quan Nhà nước: KiT phản ánh, kiểm soát ngân quỹ nhà nước và sự vận động của toàn bộ ngân quỹ và tài sản quốc gia và hỗ trợ Nhà nước đưa ra các quyết định và các giải pháp để quản lý kinh tế – tài chính hiệu quả

Đối với doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế KiT ngoài việc thực hiện vai trò kiểm tra, đánh giá các thông tin tài chính – kế toán còn thực hiện công tác tạo lập căn cứ và đưa ra những tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp đưa ra những quyết định kinh doanh kịp thời, chính xác về đầu tư và kinh doanh.

Tìm hiểu về tỉnh THỪA THIÊN HUẾ

Thành phố Huế nằm ở vị trí trung tâm của đất nước, trên trục Bắc – Nam của các tuyến đường bộ, đường sắt, đường hàng không và đường biển, gần tuyến hành lang Đông – Tây của tuyến đường Xuyên Á.

HUẾ cách Hà Nội 675 km về phía Bắc, cách Thành phố Hồ Chí Minh 1.060 km, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Trung bộ với các trung tâm kinh tế đang phát triển nhanh như khu khuyến khích phát triển kinh tế – thương mại Chân Mây, Thành phố Đà Nẵng, khu kinh tế mở Chu Lai, khu công nghiệp Dung Quốc … có hệ thống giao thông thuận lợi kết nối dễ dàng với Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành khác trong cả nước.     

Thành phố Huế nằm ở vị trí có điều kiện thiên nhiên, hệ sinh thái đa dạng, phong phú và diện mạo Riêng tạo nên một không gian hấp dẫn, được xây dựng trong không gian phong cảnh thiên nhiên kỳ diệu từ núi Ngự Bình, đồi Thiên An – Vọng Cảnh, Thành phố hội đủ các dạng địa hình: đồi núi, đồng bằng, sông hồ, tạo thành một không gian cảnh quan thiên nhiên-đô thị-văn hoá lý tưởng để tổ chức các loại hình Festival và các hoạt động du lịch thể thao khác nhau.

Dịch vụ kiểm toán chúc các bạn thành công.

DỊCH VỤ KẾ TOÁN – TƯ VẤN THUẾ – DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Hotline: 098 225 4812.

HÃY GỌI NGAY CHO CHÚNG TÔI: 0867 004 821 ( 24/7 )

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG ĐỂ HỖ TRỢ!