Công ty kiểm toán tại Thừa Thiên Huế

Tỉnh Thừa Thiên Huế có chung ranh giới đất liền với tỉnh Quảng Trị, Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (có 81 km biên giới với Lào) và giáp biển Đông.

– Phía Bắc, từ Đông sang Tây, Thừa Thiên Huế trên đường biên dài 111,671 km tiếp giáp với các huyện Hải Lăng, Đakrông và Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

– Từ mặt Nam, tỉnh có biên giới chung với huyện Hiên, tỉnh Quảng Nam dài 56,66km, với huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng dài 55,82 km.

– Ở phía Tây, ranh giới tỉnh (cũng là biên giới quốc gia) kéo dài từ điểm phía Bắc (ranh giới tỉnh Thừa Thiên Huế với tỉnh Quảng Trị và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào) đến điểm phía Nam (ranh giới tỉnh Thừa Thiên Huế với tỉnh Quảng Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào) dài 87,97km.

– Phía Đông, tiếp giáp với biển Đông theo đường bờ biển dài 120km.

Công ty dịch vụ kiểm toán tại Thừa Thiên Huế

Dịch vụ kiểm toán tại Thừa Thiên Huế do Công ty kiểm toán CAF cung cấp giúp bạn nắm được tình hình doanh nghiệp một cách chính xác nhất. Với mục tiêu trở thành đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ kiểm toán, CAF đã được khách hàng rất tin tưởng, lựa chọn để đồng hành cùng trong suốt những chặng đường.

Công ty kiểm toán tại Thừa Thiên Huế

Công ty kiểm toán tại Thừa Thiên Huế

Kiểm toán CAF xây dựng mục tiêu và phát triển vững mạnh dựa trên nòng cốt là đội ngũ lãnh đạo tâm huyết, nhiệt tình. Ngoài ra, với đội ngũ kiểm toán viên đông đảo, chất lượng, giàu chuyên môn, nghiệp vụ chất lượng và chuyên nghiệp năng động và tận tâm với nghề giúp công ty kiểm toán CAF tự tin khẳng định chất lượng dịch vụ của mình trên thị trường.

Những công ty nào phải kiểm toán báo cáo tài chính?

 1. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
 2. Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng;
 3. Tổ chức tài chính, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.
 4. Công ty đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán.
 5. Doanh nghiệp nhà nước, trừ doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm;
 6. Doanh nghiệp, tổ chức thực hiện dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A sử dụng vốn nhà nước, trừ các dự án trong lĩnh vực thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật phải được kiểm toán đối với báo cáo quyết toán dự án hoàn thành;

Quy trình thực hiện dịch vụ kiểm toán tại Thừa Thiên Huế của CAF

– Khảo sát: CAF sẽ tiến hành khảo sát lần đầu trực tiếp tại doanh nghiệp. Dựa trên số liệu chứng từ khảo sát thực tế để lấy cơ sở thống nhất hợp đồng, lên kế hoạch làm việc chi tiết với ban lãnh đạo và bộ phận nhân sự của doanh nghiệp.

– Thực hiện: CAF sẽ làm việc trực tiếp với doanh nghiệp theo như kế hoạch đã vạch ra tại buổi khảo sát và triển khai theo nội dung trong hợp đồng dịch vụ kiểm toán đã được duyệt.

– Nghiên cứu và đánh giá tính hiệu lực và tính phù hợp của hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp, ngoài ra còn tìm hiểu hệ thống kế toán, thuế, tài chính,…

– Góp mặt chứng kiến vào hoạt động kiểm kê tiền mặt, tài sản, hàng tồn kho tại thời điểm báo cáo kiểm toán và đối chiếu với các điều khoản trên báo cáo tài chính tương ứng.

–  Rà soát, tư vấn và đưa ra giải đáp các yếu tố ảnh hưởng tới nghĩa vụ phải nộp thuế,  trao đổi với nhân sự phụ trách các vấn đề được phát hiện trong quá trình làm việc, đồng thời tư vấn những phương án hợp lý.

–  Gửi bản tổng hợp những vấn đề phát hiện trong quá trình kiểm toán và báo cáo kiểm toán dự thảo.

–  Thống nhất về số liệu kế toán và đưa ra bản báo cáo kiểm toán chính thức cho doanh nghiệp

Khi sử dụng dịch vụ kiểm toán tại Thừa Thiên Huế của CAF khách hàng hoàn toàn yên tâm về sự tỉ mỉ, tính cẩn thận và chính xác, đồng thời xây dựng niềm tin tuyệt đối với dịch vụ của mình.

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ kiểm toán tại Thừa Thiên Huế của CAF?

 • CAF cung cấp dịch vụ kiểm toán tại Thừa Thiên Huế nhanh chóng nhờ thuận tiện về khoảng cách địa lý.
 • Giúp các doanh nghiệp phát hiện các lỗi, đồng thời cải tiến quy trình kế toán một cách chuyên nghiệp, giảm thiểu các sai sót không đáng có. Qua kết quả kiểm toán giúp doanh nghiệp đánh giá kết quả tài chính kiểm toán của quý công ty. Phát hiện các thiếu sót, gian lận của doanh nghiệp, để từ đó có biện pháp khắc phục.
 • Kiểm tra độ chính xác và xác thực lại các thông tin bởi một Công ty kiểm toán độc lập có uy tín cao như CAF  sẽ giúp các báo cáo tài chính của doanh nghiệp trở nên tin cậy hơn.
 • Dịch vụ kiểm toán tại Thừa Thiên Huế giúp tăng niềm tin giữa ban lãnh đạo công ty về tình hình hoạt doanh nghiệp và sự minh bạch thông tin tài chính về lợi ích các bên liên quan.
 • Dịch vụ kiểm toán tại Thừa Thiên Huế giúp doanh nghiệp nắm bắt được sự rủi ro để phát triển bền vững.

Những dịch vụ kiểm toán tại Thừa Thiên Huế do Công ty CAF cung cấp

 • Kiểm toán Báo cáo tài chính tại Thành phố Huế.
 • Kiểm toán Báo cáo tài chính vì mục đích thuế và dịch vụ quyết toán thuế
 • Kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án.
 • Soát xét hệ thống kiểm soát nội bộ.
 • Soát xét các thông tin tài chính.
 • Lập báo cáo phục vụ mục đích sáp nhập, chia tách, giải thể…
 • Dịch vụ lập báo cáo tài chính tại Thừa Thiên Huế.
 • Dịch vụ tư vấn thuế tại Thừa Thiên Huế.
 • Dịch vụ tư vấn chuyển giá tại Thừa Thiên Huế.
 • Lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết tại Thừa Thiên Huế.

Chức năng của kiểm toán

Từ bản chất của kiểm toán có thể thấy kiểm toán có chức năng cơ bản là xác minh và bày tỏ ý kiến

Chức năng xác minh

Chức năng xác minh nhằm khẳng định mức độ trung thực của tài liệu, tính pháp lí của việc thực hiện các nghiệp vụ hay việc lập các báo cáo tài chính.

Xác minh là chức năng cơ bản nhất gắn liền với sự ra đời, tồn tại và phát triển của hoạt động kiểm toán. Bản thân chức năng này không ngừng phát triển và được thể hiện khác nhau tuỳ đối tượng cụ thể của kiểm toán. Đối với kiểm toán báo cáo tài chính, việc xác minh được thực hiện theo 2 mặt:

Tính trung thực của các con số

Tính hợp thức của các biểu mẫu phản ánh tình hình tài chính.

Đối với các thông tin đã được lượng hoá: Thông thường, việc xác minh được thực hiện trước hết qua hệ thống kiểm soát nội bộ. Kết quả cuối cùng khi đã xác minh được điều chỉnh trực tiếp để có hệ thống thông tin tin cậy và lập các bảng khai tài chính.

Theo đó, kiểm toán trước hết là xác minh thông tin. Đối với các nghiệp vụ (hoạt động), chức năng xác minh của kiểm toán có thể được thực hiện bởi hệ thống ngoại kiểm hay nội kiểm. Sản phẩm của hoạt động xác minh này thường là những biên bản. Ở lĩnh vực này, kiểm toán hướng vào việc thực hiện chức năng thứ hai là bày tỏ ý kiến.

Chức năng bày tỏ ý kiến

Bày tỏ ý kiến là đưa ra ý kiến nhận xét của kiểm toán viên về tính trung thực, mức độ hợp lí của các thông tin tài chính kế toán.

Chức năng bày tỏ ý kiến có thể được hiểu rộng với ý nghĩa cả kết luận về chất lượng thông tin và cả pháp lí, tư vấn qua xác minh:

Tư vấn cho quản lí nhà nước trong việc phát hiện sự bất cập của chế độ tài chính kế toán, qua đó kiến nghị với các cơ quan quản lí nhà nước xem xét, nghiên cứu, hoàn thiện cho phù hợp.

Tư vấn cho việc quản lí của các đơn vị được kiểm toán. Thông qua việc chỉ ra những sai sót, yếu kém của hệ thống kiểm soát nội bộ, công tác quản lí tài chính, kiểm toán viên gợi mở, đề xuất các biện pháp khắc phục hoàn thiện đối với đơn vị.

Ý nghĩa và tác dụng của kiểm toán

Công ty kiểm toán tại Thừa Thiên Huế

Công ty kiểm toán tại Thừa Thiên Huế

Kiểm toán góp phần tạo niềm tin cho những người quan tâm

Kiểm toán tạo niềm tin cho những người quan tâm đến đối tượng kiểm toán như các cơ quan nhà nước, ngân hàng, các nhà đầu tư, các nhà quản lý, người lao động, khách hàng, nhà cung cấp và những người quan tâm khác…

Kiểm toán góp phần hướng dẫn nghiệp vụ

Kiểm toán góp phần hướng dẫn nghiệp vụ và củng cố nề nếp hoạt động tài chính kế toán nói riêng và hoạt động của kiểm toán nói chung.

Hoạt động tài chính bao gồm nhiều mối quan hệ về đầu tư, về kinh doanh, về phân phối, về thanh toán.

Tính phức tạp của hoạt động này càng tăng lên bởi quan hệ chặt chẽ giữa các quan hệ tài chính với lợi ích con người. Trong khi đó thông tin kế toán là sự phản ánh của hoạt động tài chính, là sản phẩm của quá trình xử lý thông tin bằng phương pháp kỹ thuật rất đặc thù.

Kiểm toán góp phần nâng cao hiệu quả và hiệu năng quản lý.

Kiểm toán góp phần nâng cao hiệu quả và năng lực quản lý. Kiểm toán không chỉ xác minh rõ độ tin cậy của thông tin mà còn tư vấn về quản lý.

Trong điều kiện mới chuyển đổi cơ chế kinh tế, hệ thống pháp lý chưa hoàn chỉnh…việc duy trì kỷ cương và đảm bảo phát triển đúng hướng chỉ có được trên cơ sở xây dựng đồng bộ và tổ chức thực hiện tốt kiểm toán trên mọi lĩnh vực.

Dịch vụ kiểm toán chúc các bạn thành công.

DỊCH VỤ KẾ TOÁN – TƯ VẤN THUẾ – DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Hotline: 098 225 4812.

HÃY GỌI NGAY CHO CHÚNG TÔI: 0867 004 821 ( 24/7 ) –  0971 373 146.

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG ĐỂ HỖ TRỢ!

Từ khoá: Kiểm toán; dịch vụ kiểm toán; công ty dịch vụ kiểm toán độc lập uy tín; kiểm toán bctc giá tốt nhất; bảng giá dịch vụ kiểm toán tại thành phố Huế; công ty kiểm toán tại Thừa Thiên Huế; Kiểm toán bctc tại Thừa Thiên Huế; Phí dịch vụ kiểm toán; Những công ty dịch vụ kiểm toán độc lập uy tín; Thuê kiểm toán viên độc lập.