Tỉnh Bạc Liêu có những huyện nào

Lịch sử hình thành và phát triển tỉnh Bạc Liêu

Ngày 20/12/1899, Toàn quyền Đông Dương ký sắc lệnh bỏ xưng danh địa hạt đổi thành tỉnh, đại lý đổi thành quận. Tỉnh lỵ tỉnh Bạc Liêu đặt tại làng Vĩnh Lợi thuộc quận Vĩnh Lợi.

Ngày 18/12/1928, Toàn quyền Đông Dương thành lập các thị xã Bạc Liêu, Cần Thơ, Rạch Giá và Mỹ Tho trực thuộc các tỉnh cùng tên gọi.

Chính quyền cách mạng cắt 2 làng Vĩnh Lợi, Vĩnh Trạch để thành lập thị xã Bạc Liêu thuộc tỉnh Bạc Liêu. Năm 1957, Liên Tỉnh ủy miền Tây giải thể tỉnh Bạc Liêu và đưa thị xã Bạc Liêu giao về tỉnh Sóc Trăng quản lý.

Tháng 11/1973, Khu ủy Tây Nam Bộ quyết định tái lập tỉnh Bạc Liêu, thị xã Bạc Liêu trở lại thuộc tỉnh Bạc Liêu đến đầu năm 1976.

Tháng 2/1976, tỉnh Minh Hải được thành lập trên cơ sở hai tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau. Thị xã Bạc Liêu đổi tên thành thị xã Minh Hải và là tỉnh lỵ tỉnh Minh Hải trong thời gian từ năm 1976-1984.

Ngày 17/5/1984, thị xã Minh Hải đổi tên lại thành thị xã Bạc Liêu thuộc tỉnh Minh Hải.

Ngày 06/11/1996, tỉnh Minh Hải được tách thành 2 tỉnh là tỉnh là Cà Mau và Bạc Liêu, thị xã Bạc Liêu trở thành tỉnh lỵ của tỉnh Bạc Liêu.

Ngày 27/8/2010, thành phố Bạc Liêu được thành lập trên cơ sở diện tích tự nhiên, dân số của thị xã Bạc Liêu.

Bạc Liêu nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, thời tiết chia thành hai mùa rõ rệt: Mùa khô (mùa nắng) bắt đầu từ tháng 10-11 năm trước đến tháng 4 – 5 năm sau; mùa mưa bắt đầu từ tháng 4 – 5 đến tháng 10 – 11. Nhiệt độ trung bình năm 28,5oC, nhiệt độ thấp nhất trong năm là 21oC (mùa mưa), nhiệt độ cao nhất trong năm là 36oC (mùa nắng).

Thành phố Bạc Liêu có địa hình tương đối bằng phẳng và thấp, trên địa bàn thành phố có nhiều ao, hồ, đầm nuôi tôm thuận lợi cho phát triển sản xuất nông nghiệp.

>>> Dịch vụ: Công ty tư vấn kế toán và kiểm toán tại tỉnh Bạc Liêu.

Danh sách các huyện của tỉnh Bạc Liêu cập nhật mới nhất hiện nay

Tỉnh Bạc Liêu có những huyện nào

Tỉnh Bạc Liêu có những huyện nào

Tỉnh Bạc Liêu được chia thành 7 đơn vị hành chính cấp quận huyện, bao gồm 1 thành phố, 1 thị xã và 5 huyện. Trong đó, huyện Đông Hải có diện tích lớn nhất và thành phố Bạc Liêu có dân số nhiều nhất.

1            Thành phố Bạc Liêu.

2            Huyện Đông Hải              .

3            Thị xã Giá Rai.   

4            Huyện Phước Long.

5            Huyện Hoà Bình .

6            Huyện Hồng Dân.           

7            Huyện Vĩnh Lợi.

>>> Dịch vụ: https://dichvukiemtoancaf.com/dich-vu-kiem-toan-bctc-uy-tin-tinh-ca-mau.html

Các phường xã của thành phố Bạc Liêu tỉnh Bac Lieu

Thành phố Bạc Liêu được thành lập vào năm 2010, có diện tích 213,8 km2 và dân số 158.264 người. Bao gồm 7 phường và 3 xã, cụ thể là:

    Phường 1

    Phường 2

    Phường 3

    Phường 5

    Phường 7

    Phường 8

    Phường Nhà Mát

    Xã Hiệp Thành

    Xã Vĩnh Trạch

    Xã Vĩnh Trạch Đông

>>> Dịch vụ: Giới thiệu Công ty kiểm toán uy tín tỉnh Bến Tre.

Các phường xã của thị xã Giá Rai

Thị xã Giá Rai được thành lập vào năm 2015, có diện tích 354,49 km2 và dân số 145.340 người. Bao gồm 3 phường và 7 xã, cụ thể là:

    Phường 1

    Phường Hộ Phòng

    Phường Láng Tròn

    Xã Phong Tân

    Xã Phong Thạnh

    Xã Phong Thạnh A

    Xã Phong Thạnh Đông

    Xã Phong Thạnh Tây

    Xã Tân Phong

    Xã Tân Thạnh

>>> Dịch vụ: https://dichvukiemtoancaf.com/cong-ty-kiem-toan-doc-lap-uy-tin-tinh-dong-thap.html

Các phường xã của huyện Đông Hải

Huyện Đông Hải được thành lập vào năm 2002, có diện tích 579,63 km2 và dân số 154.607 người. Bao gồm 1 thị trấn và 10 xã, cụ thể là:

    Thị trấn Gành Hào

    Xã An Phúc

    Xã An Trạch

    Xã An Trạch A

    Xã Điền Hải

    Xã Định Thành

    Xã Định Thành A

    Xã Long Điền

    Xã Long Điền Đông

    Xã Long Điền Đông A

    Xã Long Điền Tây

Các phường xã của huyện Hoà Bình

Huyện Hoà Bình được thành lập vào năm 2005, có diện tích 426,49 km2 và dân số 119.290 người. Bao gồm 1 thị trấn và 7 xã, cụ thể là:

    Thị trấn Hoà Bình

    Xã Minh Diệu

    Xã Vĩnh Bình

    Xã Vĩnh Hậu

    Xã Vĩnh Hậu A

    Xã Vĩnh Mỹ A

    Xã Vĩnh Mỹ B

    Xã Vĩnh Thịnh

Các phường xã của huyện Hồng Dân

Huyện Hồng Dân được thành lập vào năm 1947, có diện tích 423,95 km2 và dân số 113.351 người. Bao gồm 1 thị trấn và 8 xã, cụ thể là:

    Thị trấn Ngan Dừa

    Xã Lộc Ninh

    Xã Ninh Hoà

    Xã Ninh Quới

    Xã Ninh Quới A

    Xã Ninh Thạnh Lợi

    Xã Ninh Thạnh Lợi A

    Xã Vĩnh Lộc

    Xã Vĩnh Lộc A

Các phường xã của huyện Phước Long

Huyện Phước Long được thành lập vào năm 1920, có diện tích 417,84 km2 và dân số 125.186 người. Bao gồm 1 thị trấn và 7 xã, cụ thể là:

    Thị trấn Phước Long

    Xã Phước Long

    Xã Hưng Phú

    Xã Phong Thạnh Tây A

    Xã Phong Thạnh Tây B

    Xã Vĩnh Phú Đông

    Xã Vĩnh Phú Tây

    Xã Vĩnh Thanh

Các phường xã của huyện Vĩnh Lợi

Huyện Vĩnh Lợi được thành lập vào năm 1900, có diện tích 252,8 km2 và dân số 102.169 người. Bao gồm 1 thị trấn và 7 xã, cụ thể là:

    Thị trấn Châu Hưng

    Xã Châu Hưng A

    Xã Châu Thới

    Xã Hưng Hội

    Xã Hưng Thành

    Xã Long Thạnh

    Xã Vĩnh Hưng

    Xã Vĩnh Hưng A

DỊCH VỤ KẾ TOÁN – DỊCH VỤ KIỂM TOÁN – TƯ VẤN THUẾ CAF

Gmail: congtycaf@gmail.com

Hotline: 098 225 4812