Dịch vụ kiểm toán độc lập và tư vấn quản lý tại tp Phan Thiết Bình Thuận

Công ty CAF với đội ngũ các kiểm toán hành nghề nhiều năm kinh nghiệm và đã thực hiện cung cấp dịch vụ kiểm toán tư vấn cho nhiều công ty thuộc nhiều ngành nghề khác nhau như: Thương mại – dịch vụ – gia công cơ khí …. CAF tại thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận xây dựng mục tiêu và phát triển vững mạnh dựa trên nòng cốt là đội ngũ lãnh đạo tâm huyết với mong muốn mang đến dịch vụ CHẤT LƯỢNG CAO – VỚI PHÍ DICH VU KIEM TOAN BCTC TỐT NHẤT. Các dịch vụ của công ty CAF ở thành phố Phan Thiết thành phố Bình Thuận:

Dịch vụ kiểm toán độc lập và tư vấn quản lý tại tp Phan Thiết Bình Thuận

Dịch vụ kiểm toán độc lập và tư vấn quản lý tại tp Phan Thiết Bình Thuận

 1. Dịch vụ kiểm toán nội bộ ở thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận.
 2. Soát xét báo cáo tài chính ở thành phố Phan Thiết BT.
 3. Dịch vụ tư vấn đầu tư thành phố Phan Thiết.
 4. Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp tại tỉnh Binh Thuan.
 5. Dịch vụ kiểm toán độc lập tại tp Phan Thiet tinh Bình Thuận.
 6. Dịch vụ kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành tại tỉnh Bình Thuận.
 7. Dịch vụ tư vấn thuế tại TP PHAN THIET tinh Bình Thuận.

Các loại hình kiểm toán hiện nay?

Căn cứ vào hình thức tổ chức kiểm toán thì chúng ta có thể phân loại các loại hình kiểm toán như sau.

Kiểm toán độc lập là gì và những đặc điểm của kiem toan doc lap?

Là công việc kiểm toán được thực hiện bởi các kiểm toán viên hành nghề chuyên nghiệp, độc lập làm việc trong các công ty kiểm toán độc lập. Kiểm toán độc lập là loại hình dịch vụ nên chỉ được thực hiện khi khách hàng có yêu cầu và đồng ý trả phí thông qua việc ký kết hợp đồng kinh tế; Hoạt động kiểm toán độc lập là nhu cầu cần thiết, trước hết vì lợi ích của bản thân doanh nghiệp, của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, lợi ích của chủ sở hữu vốn, các chủ nợ ….

>>> Dịch vụ: Công ty dịch vụ kiểm toán độc lập tại tỉnh Ninh Thuận.

Kiểm toán nhà nước và đặc điểm chính

Là công việc kiểm toán được thực hiện bởi các kiểm toán viên hành nghề làm việc trong cơ quan Kiểm toán Nhà nước, là tổ chức kiểm toán chuyên nghiệp thuộc bộ máy hành chính nhà nước.

Là kiểm toán theo luật định và kiểm toán tính tuân thủ, chủ yếu phục vụ việc kiểm tra và giám sát của Nhà nước trong quản lý, sử dụng Ngân sách, tiền và tài sản của Nhà nước.

>>> Dịch vụ: Thuê công ty kiểm toán độc lập uy tín ở NHA TRANG tỉnh Khánh Hòa.

Loại hình kiểm toán nội bộ và những đặc điểm chính là gì?

Là công việc kiểm toán do các kiểm toán viên của đơn vị tiến hành. Kiểm toán nội bộ chủ yếu để đánh giá về việc thực hiện pháp luật và quy chế nội bộ; kiểm tra tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ và việc thực thi công tác kế toán, tài chính…

Phạm vi và mục đích của kiểm toán nội bộ rất linh hoạt tuỳ thuộc yêu cầu quản lý điều hành của ban lãnh đạo đơn vị.

Báo cáo kiểm toán nội bộ chủ yếu phục vụ cho chủ doanh nghiệp, không có giá trị pháp lý và chủ yếu xoay quanh việc kiểm tra và đánh giá tính hiệu lực và tính hiệu quả của hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ cũng như chất lượng thực thi trong những trách nhiệm được giao.

Công ty nào phải kiểm toán độc lâp ở thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận

Công ty nào phải kiểm toán độc lâp ở thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận

Công ty nào phải kiểm toán độc lâp ở thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận

Theo quy định tại Điều 37 Luật Kiểm toán độc lập 2011 và được hướng dẫn tại Điều 15 Nghị định 17/2012/NĐ-CP như sau: Điều 37. Đơn vị được kiểm toán

Doanh nghiệp, tổ chức mà pháp luật quy định báo cáo tài chính hàng năm phải được doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm toán, bao gồm:

 1. a) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
 2. b) Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng;
 3. c) Tổ chức tài chính, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.
 4. d) Công ty đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Doanh nghiệp, tổ chức phải được doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm toán, bao gồm:

a) Doanh nghiệp nhà nước, trừ doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm;

b) Doanh nghiệp, tổ chức thực hiện dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A sử dụng vốn nhà nước, trừ các dự án trong lĩnh vực thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật phải được kiểm toán đối với báo cáo quyết toán dự án hoàn thành;

c) Doanh nghiệp, tổ chức có vốn góp của Nhà nước và dự án sử dụng vốn nhà nước khác do Chính phủ quy định phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm hoặc báo cáo quyết toán dự án hoàn thành;

d) Doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm.

Việc kiểm toán báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán dự án hoàn thành đối với doanh nghiệp, tổ chức quy định tại các điểm a, b và c khoản 2 Điều này không thay thế cho việc kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.

Doanh nghiệp, tổ chức khác tự nguyện được kiểm toán.

Quy trình thực hiện dịch vụ kiểm toán tại Bình Thuận của CAF

CAF sẽ tiến hành khảo sát lần đầu trực tiếp tại doanh nghiệp. Dựa trên số liệu chứng từ khảo sát thực tế để lấy cơ sở thống nhất hợp đồng, lên kế hoạch làm việc chi tiết với ban lãnh đạo và bộ phận nhân sự của doanh nghiệp.

CAF sẽ làm việc trực tiếp với doanh nghiệp theo như kế hoạch đã vạch ra tại buổi khảo sát và triển khai theo nội dung trong hợp đồng dịch vụ kiểm toán đã được duyệt.

Quy trình thực hiện dịch vụ kiểm toán tại Bình Thuận của CAF

Quy trình thực hiện dịch vụ kiểm toán tại Bình Thuận của CAF

– Nghiên cứu và đánh giá tính hiệu lực và tính phù hợp của hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp, ngoài ra còn tìm hiểu hệ thống kế toán, thuế, tài chính,…

– Góp mặt chứng kiến vào hoạt động kiểm kê tiền mặt, tài sản, hàng tồn kho tại thời điểm báo cáo kiểm toán và đối chiếu với các điều khoản trên báo cáo tài chính tương ứng; Rà soát, tư vấn và đưa ra giải đáp các yếu tố ảnh hưởng tới nghĩa vụ phải nộp thuế,  trao đổi với nhân sự phụ trách các vấn đề được phát hiện trong quá trình làm việc, đồng thời tư vấn những phương án hợp lý.

–  Gửi bản tổng hợp những vấn đề phát hiện trong quá trình kiểm toán và báo cáo kiểm toán dự thảo; Thống nhất về số liệu kế toán và đưa ra bản báo cáo kiểm toán chính thức cho doanh nghiệp

Sử dụng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính tại tp Phan Thiết tỉnh Bình Thuận

Dịch vụ kiểm toán tại Bình Thuận giúp doanh nghiệp tiết kiệm tối đa chi phí

Bảng giá dịch vụ kiểm toán tại Bình Thuận của CAF được xây dựng rất sát thực dựa trên số lượng chứng từ thực tế qua khảo sát trực tiếp tại doanh nghiệp. Chính vì vậy, chi phí dịch vụ kiểm toán mà khách hàng phải trả phù hợp nhất với thực tế doanh nghiệp của mình.

Đội ngũ kiểm toán viên của CAF thực hiện các nghiệp vụ nhanh chóng, chính xác đảm bảo tiến độ và thời gian theo đúng hợp đồng đã ký kết.

Lựa chọn các dịch vụ kiểm toán tại Bình Thuận của CAF là mang đến những tiện ích, tối ưu, tiết kiệm về cả mặt chi phí và thời gian cho doanh nghiệp của bạn.

Có những loại ý kiến kiểm toán độc lập nào?

Căn cứ Mục II.56 Hệ thống chuẩn mực kiểm toán ban hành kèm theo Thông tư 67/2015/TT-BTC có quy định: Ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần có 3 dạng ý kiến sau:

    (a) Ý kiến kiểm toán ngoại trừ;

    (b) Từ chối đưa ra ý kiến;

    (c) Ý kiến kiểm toán trái ngược.

Khi kiểm toán viên đưa ra ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần đối với báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, ngoài những yếu tố cụ thể phải trình bày theo quy định của Chuẩn mực này, kiểm toán viên phải trình bày trong báo cáo kiểm toán một đoạn mô tả về vấn đề dẫn đến việc kiểm toán viên đưa ra ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần. Kiểm toán viên phải đặt đoạn này ngay trước đoạn ý kiến kiểm toán trong báo cáo kiểm toán và phải sử dụng tiêu đề là “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, “Cơ sở của ý kiến kiểm toán trái ngược” hoặc “Cơ sở của việc từ chối đưa ra ý kiến” một cách thích hợp. Đoạn này cũng phải mô tả và định lượng ảnh hưởng về mặt tài chính của vấn đề đó đến báo cáo quyết toán dự án hoàn thành trừ khi điều đó là không thể thực hiện được. Nếu không thể định lượng được ảnh hưởng về mặt tài chính của vấn đề đó, kiểm toán viên phải trình bày điều này trong đoạn cơ sở của ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần.

Theo đó, ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần có 3 dạng ý kiến sau:

– Ý kiến kiểm toán ngoại trừ;

– Từ chối đưa ra ý kiến;

– Ý kiến kiểm toán trái ngược.

Giới thiệu thành phố Phan Thiết

Phan Thiết là tỉnh lỵ, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa và khoa học kỹ thuật của tỉnh Bình Thuận. Đây là đô thị Duyên Hải Cực Nam Trung Bộ, thuộc khu vực Nam Trung Bộ, tuy nhiên, theo quy hoạch phát triển đến năm 2025, nó sẽ là đô thị cấp vùng Đông Nam Bộ. Diện tích tự nhiên là 206,45 km², bờ biển trải dài 57,40 km.

Thành phố Phan Thiết trải dài hình cánh cung trải dài từ: 10°42’10” đến 11° vĩ độ bắc.

 •     Phía đông giáp biển Đông.
 •     Phía tây giáp huyện Hàm Thuận Nam – tỉnh Bình Thuận.
 •     Phía nam giáp biển Đông và huyện Hàm Thuận Nam – tỉnh Bình Thuận.
 •     Phía bắc giáp huyện Hàm Thuận Bắc và huyện Bắc Bình – tỉnh Bình Thuận.

Giữa trung tâm thành phố có sông Cà Ty chảy ngang, chia Phan Thiết thành 2 ngạn:

Phía nam sông: khu thương mại, điển hình là Chợ Phan Thiết.

Phía bắc sông: gồm các cơ quan hành chính và quân sự trung tâm mới đang được xây dựng tại khu vực phường Phú Thủy và Xuân An trên một diện tích 300ha.

Phan Thiết là trung tâm kinh tế văn hóa và phát triển khoa học của tỉnh Bình Thuận. Đây cũng là điểm đến du lịch đặc biệt hấp dẫn thu hút được lượng lớn du khách tìm đến vui chơi, nghỉ dưỡng. Nằm trong khu vực kinh tế trọng điểm, đầu mối giao thông quan trọng, chính vì thế việc di chuyển đến đây khá thuận lợi và dễ dàng.

Không nộp báo cáo tài chính kiểm toán có bị phạt không?

Nếu không thuộc các trường hợp không phải nộp báo cáo tài chính nêu ở Mục 2, doanh nghiệp không nộp báo cáo tài chính hoặc nộp chậm sẽ bị phạt. Chế tài xử phạt được quy định chi tiết tại Điều 12, Nghị định 41/2018/NĐ-CP:

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng – 10.000.000 đồng

Hành vi vi phạm quy định về nộp và công khai báo cáo tài chính có thể bị phạt 5 – 10 triệu đồng nếu thuộc một trong các hành vi sau:

Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm dưới 03 tháng so với thời hạn quy định. Công khai báo cáo tài chính chậm dưới 03 tháng so với thời hạn.

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

Theo Khoản 2, Điều 12, Nghị định 41/2018/NĐ-CP, mức phạt 10-20 triệu đồng áp dụng với:

“a) Công khai báo cáo tài chính không đầy đủ nội dung theo quy định;

b) Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền không đính kèm báo cáo kiểm toán đối với các trường hợp mà pháp luật quy định phải kiểm toán báo cáo tài chính;

c) Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm từ 03 tháng trở lên so với thời hạn quy định;

d) Công khai báo cáo tài chính không kèm theo báo cáo kiểm toán đối với các trường hợp mà pháp luật yêu cầu phải kiểm toán báo cáo tài chính;

đ) Công khai báo cáo tài chính chậm từ 03 tháng trở lên so với thời hạn quy định.”

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng – 30.000.000 đồng

Vi phạm quy định về nộp và công khai báo cáo tài chính có thể bị phạt 20 – 30 triệu đồng nếu thuộc một trong hai trường hợp:

Cung cấp thông tin, số liệu công khai trên báo cáo tài chính sai sự thật.

Cung cấp, công bố các báo cáo tài chính để sử dụng tại Việt Nam có số liệu không khớp, không đồng nhất trong một kỳ kế toán.

Phạt tiền 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng

Đây là mức phạt cao nhất nếu doanh nghiệp vi phạm một trong các hành vi:

Không nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Không công khai báo cáo tài chính theo quy định.

Như vậy, hành vi không nộp báo cáo tài chính có thể bị phạt mức 40 – 50 triệu đồng.

DỊCH VỤ KẾ TOÁN – DỊCH VỤ KIỂM TOÁN – TƯ VẤN THUẾ CAF

Hotline: 098 225 4812 

HÃY GỌI NGAY CHO CHÚNG TÔI

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG ĐỂ HỖ TRỢ