Cách hạch toán hàng bán bị trả lại

Trên thực tế trong quá trình bán hàng hóa các doanh nghiệp sẽ gặp trường hợp trả lại hàng mua do kém phẩm chất, chưa đủ chất lượng theo thỏa thuận và nhiều lý do khác HOẶC hàng bán của đơn vị mình bị trả lại …. Vậy thì nếu bạn là kế toán các bạn sẽ tiến hành hạch toán như thế nào?

Tài khoản 521

Bên Nợ:

– Số chiết khấu thương mại đã chấp nhận thanh toán cho khách hàng;

– Số giảm giá hàng bán đã chấp thuận cho người mua hàng;

– Doanh thu của hàng bán bị trả lại, đã trả lại tiền cho người mua hoặc tính trừ vào khoản phải thu khách hàng về số sản phẩm, hàng hóa đã bán

Bên Có:

Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ số chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, doanh thu của hàng bán bị trả lại sang tài khoản 511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” để xác định doanh thu thuần của kỳ báo cáo.

Cách hạch toán hàng bán bị trả lại

Bên bán hạch toán hàng bán bị trả lại:

Nếu Doanh nghiệp thực hiện theo chế độ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC:

– Khi nhận hóa đơn trả lại hàng:

Nợ 5212: giá trị hàng bán bị trả lại

Nợ 3331: Thuế GTGT của số hàng bị trả lại

Có 131/111/112: Số tiền phải trả lại cho bên mua

– Cuối kỳ, kết chuyển doanh thu:

Nợ 511

Có 5212

Nếu DN thực hiện theo chế độ kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC:

Nợ 511: giá trị hàng bán bị trả lại

Nợ 3331: Thuế GTGT của số hàng bị trả lại

Có 131/111/112: Số tiền phải trả lại cho bên mua

(Thông tư 133 không sử dụng các tài khoản giảm trừ doanh thu như thông tư 200)

Bên mua hạch toán hàng trả lại:

Nợ 111/112/131: số tiền nhận lại

Có 156/152/211…. giá trị hàng trả lại

Có 133: Thuế GTGT  của hàng trả lại

(Cả thông tư 200 và TT 133 đều hạch toán như trên – khi mua ghi tăng cái gì thì khi trả lại ghi giảm cái đó)

Dịch vụ kiểm toán CAF chúc quý doanh nghiệp thành công.

DỊCH VỤ KẾ TOÁN – DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BCTC – DỊCH VỤ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH – SỔ SÁCH KẾ TOÁN Ở TAY NINH – TƯ VẤN THUẾ CAF

Gmail: congtycaf@gmail.com

Hotline: 098 225 4812 

HÃY GỌI NGAY CHO CHÚNG TÔI: 0867 004 821

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG ĐỂ HỖ TRỢ

Xem thêm: 

Công ty kiểm toán độc lập tại Tây Ninh

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính tại Tây Ninh

Công ty dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính uy tín tỉnh Phú Yên