Công ty kiểm toán độc lập tại Tây Ninh

Bạn đang tìm kiếm một công ty dịch vụ kiểm toán uy tín tại Tây Ninh ?

Công ty bạn muốn kiểm toán báo cáo tài chính cho mục đích bổ sung hồ sơ vay ngân hàng? Kiểm toán BCTC để tham gia đấu thầu?

Bạn cần chuẩn bị gì khi KIỂM TOÁN ở TÂY NINH?

Mức phí dịch vụ kiểm toán độc lập tại TÂY NINH là bao nhiêu cho 1 năm tài chính?

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính uy tín ở tỉnh Tây Ninh – Công ty kiểm toán độc lập tại Tây Ninh

CAF tại Tây Ninh là một trong những công ty kiểm toán uy tín về lĩnh lực kiểm toán báo cáo tài chính, Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành, Kiểm toán hoạt động, kiểm toán tuân thủ, kiểm toán báo cáo tài chính cho mục đích vay ngân hàng tại tỉnh Tây Ninh; Kiểm toán độc lập để bổ sung hồ sơ vay ngân hàng tại tỉnh Tây Ninh ….

Công ty kiểm toán độc lập tại Tây Ninh

Công ty kiểm toán độc lập tại Tây Ninh

CAF đã có nhiều năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ kiểm toán TÂY NINH cho nhiều DOANH NGHIỆP sản xuất; thương mại; dịch vụ; xây dựng; gia công cơ khí …. Với tiêu chí mang đến dịch vụ kế toán – dịch vụ kiểm toán BCTC tốt nhất đến với tất cả các khách hàng tại Tây Ninh – Uy tín – nhanh chóng – bảo mật – phí dịch vụ kiểm toán tốt nhất tỉnh Tây Ninh.

>>> Xem thêm: Dịch vụ kiểm toán tại Bình Dương

Dịch vụ kiểm toán của CAF tại Tây Ninh – Công ty kiểm toán độc lập tại Tây Ninh

Dịch vụ làm giấy phép lao động ở Tây Ninh.

Dịch vụ làm thẻ tạm trú ở Tây Ninh.

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính TÂY NINH.

Dịch vụ báo cáo thuế tại Tây Ninh.

Dịch vụ kế toán trọn gói uy tín tại tỉnh Tây Ninh.

Dịch vụ lập sổ sách kế toán tại Tây Ninh.

Dịch vụ kiểm toán của CAF tại Tây Ninh

Dịch vụ kiểm toán của CAF tại Tây Ninh

Dịch vụ làm báo cáo tài chính và quyết toán thuế tại tỉnh Tây Ninh.

Dịch vụ lập báo cáo chuyển giá – giao dịch liên kết.

Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.

Soát xét thông tin trên báo cáo tài chính.

DỊch vụ thành lập công ty ở Tây Ninh.

Đối tượng kiểm toán báo cáo tài chính tại Tây Ninh – Công ty kiểm toán độc lập tại Tây Ninh

– Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại tỉnh TÂY NINH.

– Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng, bao gồm cả chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.

– Tổ chức tài chính, Ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô, quỹ tín dụng nhân dân…

– Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

Đối tượng kiểm toán báo cáo tài chính tại Tây Ninh

Đối tượng kiểm toán báo cáo tài chính tại Tây Ninh

– Doanh nghiệp, tổ chức mà các tập đoàn, tổng công ty nhà nước nắm giữ từ 20% quyền biểu quyết.

– Công ty đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

– Doanh nghiệp niêm yết, tổ chức phát hành chứng khoán nắm giữ 20% quyền biểu quyết trở lên.

– Doanh nghiệp nhà nước, trừ doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực thuộc bí mật nhà nước theo quy định.

>>> Xem thêm: Công ty dịch vụ kiểm toán uy tín tại Long An

Các huyện thành phố mà công ty dịch vụ kiểm toán chúng tôi cung cấp dịch vụ

Thành phố Tây Ninh.

Thị xã Hòa Thành.

Thị xã Trảng Bàng.

Huyện Bến Cầu.

Huyện Châu Thành.

Huyện Dương Minh Châu.

Huyện Gò Dầu.

Huyện Tân Biên.

Huyện Tân Châu.

Kiểm toán độc lập ở tỉnh Tây Ninh

Yêu cầu về tính độc lập:

Tính độc lập là nguyên tắc hành nghề cơ bản mà kiểm toán viên cần phải có.

Thông thường lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức tin tưởng vào các đánh giá của kiểm toán viên có tính độc lập và khả năng về chuyên môn nghiệp vụ.

Yêu cầu về năng lực nghiệp vụ:

Để hành nghề kiểm toán thì kiểm toán viên cần phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững chắc, có kinh nghiệm thực tế trong vòng 36 tháng và đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.

Yêu cầu hiểu biết quy định pháp luật:

Ngoài các yếu tố cần thiết thì vị trí kiểm toán viên đòi hỏi phải am hiểu về pháp luật và một số chính sách về tài chính liên quan đến lĩnh vực kiểm toán.

Yêu cầu về tư chất đạo đức:

Đây là yếu tố quan trọng mà bất cứ ngành nghề nào cũng cần phải có không riêng về kiểm toán. Yêu cầu này nhằm đảm bảo cho công việc kiểm toán được diễn ra theo đúng chuẩn mực.

Kiểm toán viên phải làm việc một cách cẩn trọng và tinh thần làm việc thẳng thắn, trung thực để đảm bảo đánh giá các thông tin tài chính kế toán một cách chính xác.

Bảng giá dịch vụ kiểm toán tại Tây Ninh hiện nay

Doanh nghiệp

Bảng giá dịch vụ kiểm toán

Doanh nghiệp Thương mại, Dịch vụ, Tư vấn

12.000.000

Doanh nghiệp Sản xuất và Gia công

17.000.000

Doanh nghiệp xây dựng

22.000.000

Các Công ty được khuyến khích kiểm toán báo cáo tài chính Tại Tây Ninh hàng năm

Các doanh nghiệp không thuộc các đối tượng bắt buộc phải kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm có thể sử dụng Báo cáo kiểm toán tài chính để sử dụng cho các mục đích như:

Kiểm toán báo cáo tài chính để bồ sung hồ sơ vay vốn tại các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại.

Kiểm toán BCTC để phục vụ mục đích đấu thầu.

Các mục đích khác … Các bên liên quan khác sử dụng báo cáo kiểm toán.

Kiểm toán năm đầu tiên và những vấn đề cần lưu ý

Kiểm toán năm đầu tiên là cuộc kiểm toán trong đó: Báo cáo tài chính kỳ trước đó không được kiểm toán; hoặc Báo cáo tài chính kỳ trước đó đã được kiểm toán bởi kiểm toán viên tiền nhiệm. Nếu Kiểm toán Nhà nước thuê hoặc ủy thác cho doanh nghiệp kiểm toán khác thực hiện kiểm toán đơn vị trong lĩnh vực công thì đối với doanh nghiệp kiểm toán được thuê hoặc ủy thác thì đây không phải là kiểm toán năm đầu tiên vì không được coi là thay đổi kiểm toán viên. Tuy nhiên, tùy vào bản chất của việc thuê và ủy thác mà trách nhiệm của doanh nghiệp được kiểm toán có thể thay đổi và có thể được coi là kiểm toán năm đầu tiên.

Số dư đầu kỳ là số dư tài khoản tại thời điểm bắt đầu một kỳ kế toán mới của doanh nghiệp. Số dư đầu kỳ dựa vào số dư cuối kỳ của kỳ trước đó và phản ánh ảnh hưởng của các giao dịch, sự kiện của các kỳ trước và các chính sách kế toán được áp dụng trong kỳ trước. Số dư đầu kỳ cũng bao gồm những vấn đề cần phải thuyết minh đã tồn tại vào thời điểm đầu kỳ.

Số dư đầu kì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến kết quả kiểm toán

Ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của các nhà đầu tư.

Ảnh hưởng đến quyết định của nhà quản trị về những dự toán, những kế hoạch cho năm sau hoặc có những biện pháp phù hợp để khắc phục vấn đề đang gặp phải.

Lập kế hoạch kiểm toán năm đầu tiên ở TÂY NINH

Để đề phòng rủi ro doanh nghiệp kiểm toán bị mất uy tín hay thậm chí bị kiện tụng nếu không phát hiện hết các sai sót trọng yếu trên báo cáo tài chính của khách hàng, trước khi chấp nhận khách hàng mới doanh nghiệp kiểm toán phải thực hiện các thủ tục chấp nhận khách hàng.

Nếu đây là lần đầu đơn vị được kiểm toán được kiểm toán, quyết định chấp nhận hợp đồng hay không tùy thuộc vào xét đoán chuyên môn của doanh nghiệp kiểm toán. Bằng cách:

Kiểm tra tính chính trực của đơn vị được kiểm toán.

Tự xem xét về khả năng, chuyên môn, nguồn lực của doanh nghiệp kiểm toán có đủ để thực hiện kiểm toán hay không.

Khuôn khổ kế toán được áp dụng có là khuôn khổ được chấp nhận hay không, ban giám đốc đơn vị được kiểm toán có hiểu và chấp nhận trách nhiệm của mình hay không, có thống nhất được các điều khoản trên hợp đồng kiểm toán không…

Tiềm năng phát triển kinh tế tỉnh Tây Ninh

TÂY NINH thuộc vùng Đông Nam Bộ, nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Tỉnh Tây Ninh là cầu nối giữa cao nguyên Nam Trung Bộ với đồng bằng sông Cửu Long và nối giữa TPHCM và thủ đô Phnôm Pênh, vương quốc Campuchia, cách TPHCM 99 km theo đường Quốc lộ 22, cách biên giới Campuchia 40 km về phía Tây Bắc.

Phía Đông tỉnh Tây Ninh giáp giáp tỉnh Bình Dương và Bình Phước; Phía Đông Nam giáp Thành phố Hồ Chí Minh; Phía Nam giáp tỉnh Long An; Phía Tây và Bắc giáp các tỉnh Tbong Khmum và Svay Rieng của Campuchia.

Đặc biệt, Tỉnh Tây Ninh với 02 cửa khẩu quốc tế là Mộc Bài và Xa Mát cùng 4 cửa khẩu chính, 10 cửa khẩu phụ.

Tỉnh Tây Ninh là tỉnh có 9 đơn vị hành chính, bao gồm 1 thành phố Tây Ninh, 2 thị xã (Hòa Thành, Trảng Bàng) và 6 huyện (Bến Cầu, Châu Thành, Dương Minh Châu, Gò Dầu, Tân Biên, Tân Châu) với 94 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 17 phường, 6 thị trấn và 71 xã.

Tỉnh Tây Ninh có dân số đông, có cơ sở hạ tầng hiện đại … Đó là điều kiện vô cùng thuận lợi để tính phát triển kinh tế, thông thương với các nước bạn.

Dịch vụ kiểm toán CAF chúc quý doanh nghiệp thành công.

DỊCH VỤ KẾ TOÁN – DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BCTC – DỊCH VỤ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH – SỔ SÁCH KẾ TOÁN Ở TAY NINH – TƯ VẤN THUẾ CAF

Gmail: congtycaf@gmail.com

Hotline: 098 225 4812 

HÃY GỌI NGAY CHO CHÚNG TÔI: 0867 004 821

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG ĐỂ HỖ TRỢ