Kiểm toán báo cáo tài chính ở Nghệ An

Kiểm toán độc lập là gì?

Kiểm toán độc lập là việc kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm tra, đưa ra ý kiến độc lập của mình về báo cáo tài chính và công việc kiểm toán khác theo hợp đồng kiểm toán.

Kiểm toán độc lập có thể đem lại những lợi ích gì? – Kiểm toán báo cáo tài chính ở Nghệ An

Bên cạnh bảo đảm tính tuân thủ (đối với các đối tượng bắt buộc phải kiểm toán độc lập như trình bày ở trên), việc sử dụng dịch vụ kiểm toán độc lập còn đem lại các lợi ích quan trọng khác cho doanh nghiệp như sau:

Các báo cáo được gửi đi, nếu được kiểm toán độc lập, sẽ là một trong những công cụ hiệu quả trong việc tạo được sự tin cậy cao từ các ngân hàng, các quỹ đầu tư, nhà đầu tư, và đối tác kinh doanh về tính minh bạch của số liệu và hiệu quả của hoạt động trị doanh nghiệp, do đó doanh nghiệp sẽ gặp nhiều thuận lợi hơn trong các giao dịch kinh tế và đàm phán kinh doanh. Những doanh nghiệp thực hiện kiểm toán độc lập hàng năm trong nhiều năm thường sẽ có độ tin cậy cao hơn các doanh nghiệp chỉ thực hiện kiểm toán khi được bên nào đó yêu cầu.

Dưới góc độ quản trị rủi ro 

Kiểm toán độc lập có thể được sử dụng như là một hàng rào bảo vệ của hệ thống quản trị rủi ro của doanh nghiệp, giúp góp phần giảm thiểu các rủi ro trọng yếu cho doanh nghiệp xuống mức chấp nhận được.

Dưới góc độ điều hành doanh nghiệp

Việc hệ thống sổ sách kế toán và thuế được kiểm tra định kỳ hàng năm bởi một bên độc lập sẽ giúp củng cố và cải thiện hiệu quả hoạt động của bộ phận kế toán và thuế của doanh nghiệp.

Kinh nghiệm làm việc nhiều doanh nghiệp khác nhau và ngành nghề khác nhau của kiểm toán độc lập sẽ giúp doanh nghiệp hoàn thiện những thiếu sót của mình, cũng như có được những góc nhìn và quan điểm mới liên quan.

Công ty dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính ở Nghệ An 

Kiểm toán báo cáo tài chính ở Nghệ An

Kiểm toán báo cáo tài chính ở Nghệ An

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính tại Nghệ An là dịch vụ thế mạnh của CAF với các kiểm toán viên chuyên nghiệp trên 10 năm kinh nghiệp, Chúng tôi không ngừng nỗ lực để mang đến dịch vụ kiểm toán, dịch vụ kế toán, dịch vụ tư vấn chuyển giá …. Uy tín – chất lượng – phí dịch vụ tốt nhất.

Dịch vụ kiểm toán tại Nghệ An do công ty CAF cung cấp được thực hiện bởi những kiểm toán viên chuyên nghiệp nhiều năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập tại Nghệ An cho nhiều doanh nghiệp thuộc nhiều ngành nghề khác nhau như: thương mại – dịch vụ, xây dựng, sản xuất, gia công ….

Công ty nào phải kiểm toán báo cáo tài chính tại Nghệ An?

 • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng, bao gồm cả chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
 • Tổ chức tài chính, DN bảo hiểm, DN tái bảo hiểm, DN môi giới bảo hiểm, chi nhánh DN bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài;
 • Công ty đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán;
 • Các doanh nghiệp, tổ chức khác bắt buộc phải kiểm toán theo quy định của pháp luật có liên quan và các DN, tổ chức phải được DN kiểm toán, chi nhánh kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm toán.
 • Ngoài ra các doanh nghiệp còm kiểm toán báo cáo tài chính tại Nghệ An cho mục đích đấu thầu, kiểm toán bctc cho mục đích vay ngân hàng ….

Công ty cần chuẩn bị gì trước khi kiểm toán báo cáo tài chính tại Nghệ An

 • Sổ nhật ký chung của năm tài chính kiểm toán.
 • Sổ cái, sổ chi tiết các tài khoản.
 • Bảng phân bổ, trích khấu hao tài sản cố định.
 • Sổ phụ ngân hang, thư xác nhận số dư ngân hang.
 • Biên bản đối chiếu công nợ 131, 331, và thư xác nhận cuối kỳ.
 • Tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN, Quyết toán thuế TNDN, TNCN.
 • Hợp đồng lao động, bảng lương, thoả ước lao động tập thể, quy chế lương ….
 • Hợp đồng mua bán hang hoá, dịch vụ.
 • Hoá đơn mua – bán hang hoá.
 • Báo cáo tài chính.
 • Sổ sách kế toán đã in.

Bảng giá dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính tại tỉnh Nghệ An

 • Phí dịch vụ kiểm toán loại hình công ty thương mại dịch vụ: 10.000.000.
 • Phí kiểm toán công ty xây dựng và sản xuất: 12.000.000.
 • Phí kiểm toán báo cáo tài chính cho mục đích vay ngân hàng: 11.000.000.
 • Phí kiểm toán báo cáo tài chính cho mục đích đấu thầu: 11.000.000.

Quy trình thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính tại Nghệ An

Bước 1: Đơn vị kiểm toán tại Nghệ An sẽ tiếp nhận nhu cầu, trao đổi cơ bản và bắt đầu lập kế hoạch

Bước 2: Thực hiện nhận dữ liệu số từ kế toán và kiểm tra độ chính xác của các con số thông qua chứng từ, hóa đơn.

Bước 3: Tham gia trực tiếp quá trình kiểm toán tại đơn vị doanh nghiệp để đảm bảo sự chính xác và tin cậy.

Bước 4: So sánh và đối chiếu kết quả thực tế với số liệu để đưa ra đánh giá, phân tích

Bước 5: Thực hiện kiểm toán nếu phát hiện sự sai sót sẽ báo lại doanh nghiệp và cùng bàn bạc đưa ra phương án giải quyết hợp lý.

Bước 6: Kiểm tra và thực hiện thống nhất số liệu để chúng khớp với nhau, từ đó giúp các doanh nghiệp hoàn thiện báo cáo trước khi được công bố rộng rãi.

Dịch vụ mà CAF cung cấp tại Nghệ An – Kiểm toán báo cáo tài chính ở Nghệ An

 • Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính tại Nghệ An.
 • Dịch vụ kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành tại Nghệ An.
 • Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính tại tỉnh Nghệ An.
 • Dịch vụ lập báo cáo tài chính trọn gói tại Nghệ An.
 • Dịch vụ tư vấn chuyển giá tại Nghệ An.
 • Dịch vụ lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết tại tỉnh Nghệ An.
 • Dịch vụ tư vấn thuế tại Nghệ An.

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính tại Nghệ An

 • Giúp các doanh nghiệp phát hiện các lỗi, đồng thời cải tiến quy trình kế toán một cách chuyên nghiệp, giảm thiểu các sai sót không đáng có. Qua kết quả kiểm toán giúp doanh nghiệp đánh giá kết quả tài chính kiểm toán của quý công ty. Phát hiện các thiếu sót, gian lận của doanh nghiệp, để từ đó có biện pháp khắc phục.
 • Kiểm tra độ chính xác và xác thực lại các thông tin bởi một Công ty kiểm toán độc lập có uy tín cao như CAF  sẽ giúp các báo cáo tài chính của doanh nghiệp trở nên tin cậy hơn.
 • Giúp tăng niềm tin giữa ban lãnh đạo công ty về tình hình hoạt doanh nghiệp và sự minh bạch thông tin tài chính về lợi ích các bên liên quan.
 • Giúp doanh nghiệp nắm bắt được sự rủi ro để phát triển bền vững.
 • Dịch vụ của Công ty CAF về kiểm toán tại Nghệ An mang đến nhiều lợi ích, đặc biệt cho ngay chính doanh nghiệp thực hiện kiểm toán.

Cơ sở pháp lý – Kiểm toán báo cáo tài chính ở Nghệ An

 • Luật kiểm toán độc lập.
 • Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam.
 • Chuẩn mực kế toán Việt Nam.
 • Luật Kiểm toán độc lập của Quốc hội, số 67/2011/QH12.
 • Quyết định 480/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược kế toán – kiểm toán đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
 • Thông tư 202/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về đăng ký, quản lý và công khai danh sách kiểm toán viên hành nghề kiểm toán.
 • Thông tư 183/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng.
 • Thông tư 56/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 150/2012/TT-BTC ngày 12/09/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán.

Dịch vụ kiểm toán chúc các bạn thành công.

DỊCH VỤ KẾ TOÁN – TƯ VẤN THUẾ – DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Hotline: 098 225 4812.

HÃY GỌI NGAY CHO CHÚNG TÔI: 0867 004 821 ( 24/7 ) –  0971 373 146.

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG ĐỂ HỖ TRỢ!

Từ khoá: kiểm toán; dịch vụ kiểm toán; công ty dịch vụ kiểm toán độc lập; công ty kiểm toán độc lập tại Nghệ An; kiểm toán báo cáo tài chính tại Nghệ An; Bảng giá dịch vụ kiểm toán tại tỉnh Nghệ An; phi kiem toan bctc o tinh Nghe An; Nhung cong ty kiem toan uy tin tai tinh Nghe An; Can chuan bi gi truoc khi kiem toan doc lap tai Nghe An.