Các yếu tố ảnh hưởng tới dự báo doanh thu

Thứ nhất – Các yếu tố ảnh hưởng tới dự báo doanh thu

đó là đối thủ cạnh tranh, tức là dựa trên yếu tố để đánh giá nhu cầu, đây là yếu tố chính để biết về các đối thủ cạnh tranh đã và đang tồn tại trên thị trường cũng như các chương trình tương lai, chất lượng sản phẩm, doanh thu bán hàng của doanh nghiệp Ý kiến của khách hàng về các sản phẩm của các đối thủ khác có liên quan đến sản phẩm do công ty sản xuất cũng phải được xem xét.

Các yếu tố ảnh hưởng tới dự báo doanh thu

Các yếu tố ảnh hưởng tới dự báo doanh thu

Thứ hai – Các yếu tố ảnh hưởng tới dự báo doanh thu

Thay đổi trong doanh nghiệp cũng có thể ảnh hưởng tới doanh thu cụ thể là hiện nay với sự tiến bộ của công nghệ, các sản phẩm mới đang xuất hiện trên thị trường và sở thích của của người tiêu dùng cũng thay đổi theo sự tiến bộ và thay đổi của công nghệ.

Thứ ba – Các yếu tố ảnh hưởng tới dự báo doanh thu

Khi chính phủ sản xuất hoặc mua và sau đó tùy thuộc vào chính sách và quy tắc của chính phủ, doanh số bán hàng cũng bị ảnh hưởng.

Thứ tư 

ảnh hưởng của các yếu tố liên quan tới sản xuất, tức là những yếu tố này liên quan đến sự thay đổi công suất của nhà máy, thay đổi giá do thay đổi chi tiêu, thay đổi trong hỗn hợp sản phẩm, v.v. Dự báo doanh số chính xác là điều cần thiết cho một doanh nghiệp cho phép nó sản xuất số lượng cần thiết vào đúng thời điểm. Hơn nữa, nó giúp doanh nghiệp chuẩn bị trước cho nguyên liệu thô, thiết bị, lao động, vv Nhiều công ty sản xuất theo đơn đặt hàng, nhưng nói chung, mọi công ty đều sản xuất nguyên liệu trước để đáp ứng nhu cầu trong tương lai

KẾT LUẬN 

Như vậy dựa trên các thông tin này để dự báo doanh thu tốt hơn hiện nay có hai loại dự báo doanh thu ngắn hạn và dài hạn theo đó chúng ta cần dùng các phương pháp trực tiếp để đưa ra dự báo trong ngắn hạn, theo đó khách hàng được hỏi họ đang muốn mua gì trong tương lai gần, tời gian cụ thể ít nhất là trong vòng một năm tới. Như vậy căn cứ theo phương pháp này, tất cả phụ thuộc vào người tiêu dùng, họ có thể đánh giá sai hoặc đưa ra định hướng sai hoặc có thể không chắc chắn về số lượng mà họ sẽ mua trong tương lai gần.

Dịch vụ kiểm toán CAF chúc các bạn thành công.

DỊCH VỤ KẾ TOÁN – TƯ VẤN THUẾ – DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Hotline: 098 225 4812.

Xem thêm: 

Công ty dịch vụ kiểm toán tại Bình Dương

dịch vụ kế toán uy tín tại Tân Uyên Bình Dương

Công ty dịch vụ kế toán tại Bến Cát Bình Dương

Dịch vụ báo cáo thuế dịch vụ tại Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương

dịch vụ kế toán báo cáo thuế tại tp Dĩ An tỉnh Bình Dương