Thời hạn nộp tờ khai hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu

Căn cứ theo điểm b khoản 1 Điều 25 Luật Hải quan 2014 quy định như sau:

Điều 25. Thời hạn nộp hồ sơ hải quan

Thời hạn nộp tờ khai hải quan được quy định như sau:

a) Đối với hàng hóa xuất khẩu, nộp sau khi đã tập kết hàng hóa tại địa điểm người khai hải quan thông báo và chậm nhất là 04 giờ trước khi phương tiện vận tải xuất cảnh; đối với hàng hóa xuất khẩu gửi bằng dịch vụ chuyển phát nhanh thì chậm nhất là 02 giờ trước khi phương tiện vận tải xuất cảnh;

b) Đối với hàng hóa nhập khẩu, nộp trước ngày hàng hóa đến cửa khẩu hoặc trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hàng hóa đến cửa khẩu;

Thời hạn nộp tờ khai hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu

Thời hạn nộp tờ khai hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu

c) Thời hạn nộp tờ khai hải quan đối với phương tiện vận tải thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 69 của Luật này.

Tờ khai hải quan có giá trị làm thủ tục hải quan trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký.

Thời hạn nộp chứng từ có liên quan thuộc hồ sơ hải quan được quy định như sau:

a) Trường hợp khai hải quan điện tử, khi cơ quan hải quan tiến hành kiểm tra hồ sơ hải quan, kiểm tra thực tế hàng hóa, người khai hải quan nộp các chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan, trừ những chứng từ đã có trong hệ thống thông tin một cửa quốc gia;

b) Trường hợp khai tờ khai hải quan giấy, người khai hải quan phải nộp hoặc xuất trình chứng từ có liên quan khi đăng ký tờ khai hải quan.

Theo đó, thời hạn nộp tờ khai hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu là trước ngày hàng hóa đến cửa khẩu.

Nếu người khai hải quan không thể nộp trước ngày hàng hóa đến cửa khẩu thì có thể nộp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hàng hóa đến cửa khẩu.

>>> Dịch vụ: https://dichvukiemtoancaf.com/cong-ty-dich-vu-ke-toan-quan-tan-phu-uy-tin.html

Người khai hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu có những quyền gì?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Luật Hải quan 2014, người khai hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu có những quyền dưới đây:

– Được cơ quan hải quan cung cấp thông tin liên quan đến việc khai hải quan đối với hàng hóa, phương tiện vận tải, hướng dẫn làm thủ tục hải quan, phổ biến pháp luật về hải quan.

– Yêu cầu cơ quan hải quan xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan đối với hàng hóa khi đã cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cho cơ quan hải quan.

– Xem trước hàng hóa, lấy mẫu hàng hóa dưới sự giám sát của công chức hải quan trước khi khai hải quan để bảo đảm việc khai hải quan được chính xác.

– Yêu cầu cơ quan hải quan kiểm tra lại thực tế hàng hóa đã kiểm tra, nếu không đồng ý với quyết định của cơ quan hải quan trong trường hợp hàng hóa chưa được thông quan.

– Sử dụng hồ sơ hải quan để thông quan hàng hóa, vận chuyển hàng hóa, thực hiện các thủ tục có liên quan với các cơ quan khác theo quy định của pháp luật;

– Khiếu nại, tố cáo hành vi trái pháp luật của cơ quan hải quan, công chức hải quan;

– Yêu cầu bồi thường thiệt hại do cơ quan hải quan, công chức hải quan gây ra theo quy định.

>>> Dịch vụ: https://dichvukiemtoancaf.com/cong-ty-dich-vu-ke-toan-tai-quan-go-vap-uy-tin.html

Người khai hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu phải cung cấp thông tin gì để cơ quan hải quan xác định trước mã số hàng hóa?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 28 Luật Hải quan 2014 quy định như sau:

Điều 28. Xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan

Trong trường hợp người khai hải quan đề nghị cơ quan hải quan xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan đối với hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu, người khai hải quan cung cấp thông tin, chứng từ liên quan, mẫu hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu cho cơ quan hải quan để cơ quan hải quan xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan.

Trường hợp không thể cung cấp mẫu hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu, người khai hải quan phải cung cấp tài liệu kỹ thuật liên quan đến hàng hóa đó.

Cơ quan hải quan căn cứ quy định của pháp luật về phân loại hàng hóa, xuất xứ, trị giá hải quan và các thông tin, chứng từ liên quan do người khai hải quan cung cấp để xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan và có văn bản thông báo cho người khai hải quan biết kết quả xác định trước. Trường hợp không đủ cơ sở hoặc thông tin để xác định theo yêu cầu của người khai hải quan, cơ quan hải quan thông báo cho người khai hải quan hoặc đề nghị bổ sung thông tin, chứng từ liên quan.

Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày có văn bản thông báo kết quả xác định trước, nếu người khai hải quan không đồng ý với kết quả xác định trước thì có quyền yêu cầu cơ quan hải quan xem xét lại kết quả xác định trước. Cơ quan hải quan có trách nhiệm xem xét và trả lời kết quả cho người khai hải quan trong thời hạn quy định.

Theo quy định này, người khai hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu phải cung cấp thông tin sau để cơ quan hải quan xác định trước mã số hàng hóa:

– Thông tin, chứng từ liên quan, mẫu hàng hóa dự kiến nhập khẩu.

– Tài liệu kỹ thuật liên quan đến hàng hóa nhập khẩu trong trường hợp không thể cung cấp mẫu hàng hóa dự kiến nhập khẩu.

Công ty dịch vụ báo cáo thuế uy tín

Dịch vụ kế toán CAF sẽ giúp doanh nghiệp giải quyết các vấn đề kế toán với dịch vụ trọn gói, dịch vụ thành lập công ty tại TPHCM, dịch vụ kiểm toán độc lập uy tín và chuyên nghiệp nhất.

Dịch vụ kế toán CAF tại là giải pháp tài chính hoàn hảo dành cho Doanh Nghiệp bạn.

Dịch vụ CAF tại thành phố Hồ Chí Minh 

  1. Dich vu bao cao thue va ke tron tron goi o quan 3TPHCM.
  2. Thue cong ty ke toan va kiem toan uy tin giá rẻ quận 5 HCM.
  3. Bảng giá kế toán báo cáo thuế quận 6 tphcm.
  4. Kế toán dịch vụ uy tín quận 12 HCM.
  5. Phí thuê kế toán dịch vụ quan Tan Binh TPHCM.
  6. Dịch vụ kiểm toan bctc uyt in.
  7. Dịch vụ kiểm đếm hàng hóa.
  8. Dịch vụ tư vấn đầu tư.

DỊCH VỤ KẾ TOÁN – TƯ VẤN THUẾ – DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Hotline: 098 225 4812.

HÃY GỌI NGAY CHO CHÚNG TÔI: 0867 004 821 ( 24/7 )

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG ĐỂ HỖ TRỢ!