Bảng giá kiểm toán báo cáo tài chính tại Quảng Ngãi

Doanh nghiệp bạn đang gặp những khó khăn nào trong công tác kiểm toán tại Quảng Ngãi

Doanh nghiệp bạn tai tỉnh Quảng Ngãi và thuộc các doanh nghiệp phải kiểm toán báo cáo tài chính tại Quảng Ngãi? Bạn đang muốn tìm kiếm một công ty dịch vụ kiểm toán bctc uy tín tại tỉnh Quảng Ngãi?

Cần chuẩn bị gì trước khi kiểm toán báo cáo tài chính tại doanh nghiệp? Nội dung dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính?

Phí dịch vụ kiểm toán độc lập tại Quảng Ngãi?

Những vấn đề cần lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài chính công ty tại tỉnh Quảng Ngãi?

Dịch vụ kiểm toán độc lập là dịch vụ thế mạnh của công ty CAF tại quảng Ngãi với đội ngũ các kiểm toán viên chuyên nghiệp trên 10 năm kinh nghiệm, CAF không ngừng nỗ lực để mang đến dịch vụ uy tín – chất lượng cao với phí dịch vụ kiểm toán bctc tốt nhất.

Những công ty phải kiểm toán bctc tại Quảng Ngãi – Bảng giá kiểm toán báo cáo tài chính tại Quảng Ngãi

Công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

Công ty có lợi ích công chúng ( Công ty hiện đang niêm yết trên các sàn Việt Nam như HOSE, HNX, Upcom …)

Bảng giá kiểm toán báo cáo tài chính tại Quảng Ngãi

Bảng giá kiểm toán báo cáo tài chính tại Quảng Ngãi

Ngoài ra Doanh nghiệp tại tỉnh Quảng Ngãi còn kiểm toán cho mục đích bổ hồ sơ vay ngân hàng, bổ sung hồ sơ đấu thầu.

Kiểm toán báo cáo tài chính cho mục đích đấu thầu tại tỉnh Quảng Ngãi.

Công ty dịch vụ kiểm toán bctc tại tỉnh Quảng Ngãi – Bảng giá kiểm toán báo cáo tài chính tại Quảng Ngãi

Công ty CAF là một trong những đơn vị hàng đầu cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính tại Quảng Ngãi, dịch vụ kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành tại Quảng Ngãi, dịch vụ kế toán trọn gói, dịch vụ báo cáo thuế tại Quảng Ngãi, Dịch vụ lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết tại Quảng Ngãi …. Dịch vụ kiểm toán mà  Công ty CAF cung cấp được xây dựng trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc, quy định về luật kiểm toán hiện nay.

Dịch vụ kiểm toán độc lập tại Quảng Ngãi tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp kiểm toán như: độc lập, khách quan, chính trực, thận trọng và bảo mật các thông tin liên quan đến công việc trong quá trình làm việc.

Nội dung của dịch vụ kiểm toán tại Quảng Ngãi

 • Kiểm tra, soát xét việc ghi chép kế toán và sổ sách kế toán của công ty.
 • Kiểm tra, soát xét báo cáo tài chính.
 • Phân tích tình hình biến động vốn của công ty trong kỳ.
 • Gửi thư xác nhận đối với các tài khoản ngân hàng, đầu tư, phải thu và phải trả.
 • Quan sát thực hiện đối với các tài sản cố định chủ yếu của công ty và kiểm tra việc phản ánh các tài sản đó tại ngày lập Bảng cân đối kế toán.
 • Đánh giá tính đúng đắn của hệ thống kiểm soát nội bộ của công ty trong việc quản lý tiêng mặt, hàng tồn kho, tài sản cố định để khẳng định tính hiện hữu, sở hữu, và giá trị tiền mặt, tài sản cố định và hàng tồn kho tại ngày kết thúc năm tài chính.
 • Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của công ty đối với các hợp đồng cho thuê tài chính.
 • Thực hiện các thủ tục kiểm toán khác hoặc thủ tục thay thế cần thiết trong từng trường hợp cụ thể.
 • Phát hành báo cáo kiểm toán.
 • Phát hành thư quản lý (nếu cần thiết) đề cập đến những vấn đề còn hạn chế trong hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ và đưa ra các đề xuất của kế toán viên nhằm hoàn thiện hệ thống này.

Các dịch vụ kiểm toán tại Quảng Ngãi của CAF

Các dịch vụ kiểm toán tại Quảng Ngãi của CAF cung cấp bao gồm:

 • Kiểm toán Báo cáo tài chính tại tỉnh Quảng Ngãi.
 • Kiểm toán Báo cáo tài chính vì mục đích thuế và dịch vụ quyết toán thuế tại tỉnh Quảng Ngãi.
 • Kiểm toán hoạt động tại tỉnh Quảng Ngãi.
 • Kiểm toán tuân thủ ở Quảng Ngãi.
 • Kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành (bao gồm cả kiểm toán Báo cáo năm)
 • Kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án tỉnh Quảng Ngãi.
 • Soát xét hệ thống kiểm soát nội bộ.
 • Kiểm toán các thông tin tài chính trên cơ sở các thủ tục thỏa thuận trước.
 • Các công việc kiểm toán đặc biệt.
 • Soát xét các thông tin tài chính.
 • Lập báo cáo phục vụ mục đích sáp nhập, chia tách, giải thể…
 • Dịch vụ tư vấn thuế.
 • Dịch vụ báo cáo thuế tại tỉnh Quảng Ngãi.
 • Dịch vụ kế toán thuế trọn gói uy tín và chuyên nghiệp tại Quảng Ngãi.
 • Dịch vụ lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết tại tỉnh Quảng Ngãi.
 • Dịch vụ tư vấn chuyển giá tại tỉnh Quảng Ngãi.

Lý do chọn dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính CAF tại Quảng Ngãi

 • Dịch vụ kiểm toán báo tại Quảng Ngãi của chúng tôi đã cung cấp nhiều năm trên khắp cả nước và nhận được nhiều sự tin tưởng từ khách hàng vì sự uy tín và chất lượng.
 • Đội ngũ kiểm toán viên trên 10 năm kinh nghiệm tâm huyết luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng.
 • Hỗ trợ tư vấn kế toán, tư vấn thuế, tư vấn chuyển giá, tư vấn chuyển giá – lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết 24/7.
 • Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính CAF luôn cam kết chất lượng cao nhất.
 • Dịch vụ kiểm toán uy tín, chất lượng, giá tốt nhất tỉnh Quảng Ngãi.

Bảng giá kiểm toán báo cáo tài chính tại Quảng Ngãi

Doanh nghiệp

Bảng giá dịch vụ kiểm toán

Doanh nghiệp Thương mại, Dịch vụ, Tư vấn

12.000.000

Doanh nghiệp Sản xuất và Gia công

17.000.000

Doanh nghiệp xây dựng

22.000.000

Mục đích kiểm toán báo cáo tài chính tại Quảng Ngãi

Mục đích của kiểm toán báo cáo tài chính là làm tăng độ tin cậy của người sử dụng đối với báo cáo tài chính, thông qua việc kiểm toán viên đưa ra ý kiến về việc liệu báo cáo tài chính có được lập, trên các khía cạnh trọng yếu, phù hợp với khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính được áp dụng hay không.

Đối với hầu hết các khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính cho mục đích chung, kiểm toán viên phải đưa ra ý kiến về việc liệu báo cáo tài chính có được lập và trình bày trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, phù hợp với khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính được áp dụng hay không.

Một cuộc kiểm toán được thực hiện theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp có liên quan sẽ giúp kiểm toán viên hình thành ý kiến kiểm toán đó (xem hướng dẫn tại đoạn A1 Chuẩn mực này).

Mục tiêu tổng thể của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán

Mục tiêu tổng thể của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán khi thực hiện một cuộc kiểm toán báo cáo tài chính là:

Đạt được sự đảm bảo hợp lý rằng liệu báo cáo tài chính, xét trên phương diện tổng thể, có còn sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn hay không, từ đó giúp kiểm toán viên đưa ra ý kiến về việc liệu báo cáo tài chính có được lập phù hợp với khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính được áp dụng, trên các khía cạnh trọng yếu hay không;

Lập báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính và trao đổi thông tin theo quy định của chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, phù hợp với các phát hiện của kiểm toán viên.

Trong trường hợp không thể đạt được sự đảm bảo hợp lý và ý kiến kiểm toán dạng ngoại trừ là chưa đủ để cung cấp thông tin cho người sử dụng báo cáo tài chính dự kiến thì chuẩn mực kiểm toán Việt Nam yêu cầu kiểm toán viên phải từ chối đưa ra ý kiến hoặc rút khỏi cuộc kiểm toán theo pháp luật và các quy định có liên quan. 

Dịch vụ kiểm toán CAF chúc quý doanh nghiệp thành công.

DỊCH VỤ KẾ TOÁN – DỊCH VỤ KIỂM TOÁN – TƯ VẤN THUẾ CAF

ĐC: 447/23 Bình Trị Đông, Bình Trị Đông A, Bình Tân, Hồ Chí Minh

Gmail: congtycaf@gmail.com

Hotline: 098 225 4812 

HÃY GỌI NGAY CHO CHÚNG TÔI: 0867 004 821 ( 24/7 ) –  0971 373 146

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG ĐỂ HỖ TRỢ