Tố tụng trọng tài là gì

Tố tụng trọng tài là gì?

Những quy định nào về quyệt giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại bằng trọng tài kinh tế?

Những điểm quan trọng cần nắm về TRỌNG TÀI kinh tế?

Tố tụng trọng tài là phương thức giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động thương mại được các bên thỏa thuận có sự tham gia của bên thứ ba – trọng tài viên và được tiến hành theo trình tự, thủ tục tố tụng do pháp luật quy định.

Tố tụng trọng tài là gì

Tố tụng trọng tài là gì

Tố tụng trọng tài có những đặc điểm gì

Theo quy định của Luật trọng tài thương mại 2010 thì tố tụng trọng tài có những đặc điểm sau:

Trọng tài chỉ có thẩm quyền giải quyết một tranh chấp cụ thể nào đó khi các bên tranh chấp tự nguyện thỏa thuận lựa chọn trọng tài để giải quyết.

Trọng tài là hình thức giải quyết tranh chấp với sự tham gia của bên thứ ba giúp các bên giải quyết những bất đồng. Tuy nhiên, quyết định của trọng tài viên/hội đồng trọng tài vẫn có tính chất ràng buộc pháp lý như một bản án của Tòa án.

Trọng tài là một phương thức giải quyết phi chính phủ nên không mang tính quyền lực Nhà nước như Tòa án, tuy nhiên vẫn được điều chỉnh bằng pháp luật cụ thể.

Trọng tài thường nhận được sự hỗ trợ của các cơ quan quyền lực Nhà nước trong quá trình tố tụng như sự hỗ trợ của Tòa án khi áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời…

Tìm hiểu thêm: http://caf-global.com/

Tổ tụng trọng tài có những hình thức giải quyết nào

Hiện nay, có hai hình thức tố trọng trọng tài được sử dụng để giải quyết tranh chấp thương mại, đó là:

Thứ nhất, trọng tài vụ việc

Trọng tài vụ việc có thể được hiểu là hình thức trọng tài được lập ra theo yêu cầu của các đương sự để giải quyết tranh chấp và tự giải thể khi tranh chấp đó được giải quyết (tham khảo khoản 7 Điều 3 Luật trọng tài thương mại 2010)

Trọng tài vụ việc có đặc điểm cụ thể như sau:

Được thành lập khi có phát sinh tranh chấp và sẽ tự chấm dứt hoạt động khi đã giải quyết xong tranh chấp.

Không có cơ sở thường trực, không có bộ máy điều hành, không có danh sách trọng tài viên

Quy tắc tố tụng của trọng tài vụ việc do các bên thỏa thuận.

Thứ hai, trọng tài quy chế

Trọng tài quy chế được biết tới là hình thức trọng tài được thành lập dưới dạng tổ chức có trụ sở cố định, có cơ cấu tổ chức rất chặt chẽ (tham khảo khoản 6 Điều 3 Luật trọng tài thương mại 2010)

Trọng tài quy chế có đặc điểm cụ thể như sau:

Trung tâm trọng tài là tổ chức không thuộc tổ chức của nhà nước.

Cơ cấu tổ chức gồm có ban điều hành, ban thư ký và các trọng tài viên.

Trung tâm trọng tài có thể tự quyết định về những lĩnh vực hoạt động và có quy tắc thực hiện tố tụng riêng. Trong quá trình thực hiện hoạt động, các trung tâm trọng tài có quyền mở rộng cũng như thu hẹp lĩnh vực thực hiện hoạt động, nhưng phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Công ty dịch vụ thành lập công ty, báo cáo thuế uy tín

Công ty CAF là đơn vị uy tín với các thành viên sáng lập trên 10 năm kinh nghiệm cung cấp các dịch vụ như: dịch vụ thành lập công ty; dịch vụ kế toán trọn gói; dịch vụ kiểm toán; dịch vụ lập báo cáo chuyển giá ….. Với tiêu chí CAF sẽ mang đến dịch vụ CHẤT LƯỢNG CAO – UY TÍN – PHÍ DỊCH VỤ TỐT NHẤT hiện nay.

Dịch vụ báo cáo thuế của CAF sẽ thay mặt doanh nghiệp xử lý và giải quyết mọi vấn đề liên quan đến báo cáo thuế định kỳ một cách chuyên nghiệp và tin cậy nhất.

Công ty CAF chúng tôi sẽ làm tất cả các công việc của một người kế toán thuế với tất cả các nghiệp vụ phát sinh về thuế.

Dịch vụ mà CAF cung cấp hiện nay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN – TƯ VẤN THUẾ – DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Hotline: 098 225 4812.