Thời điểm ghi nhận doanh thu

Doanh thu được hiểu là lợi ích kinh tế mà các doanh nghiệp đã thu được và nó đã làm tăng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp ngoại trừ phần đóng góp thêm của các cổ đông. Doanh thu đã được ghi nhận tại thời điểm giao dịch phát sinh, khi doanh nghiệp đã chắc chắn thu được lợi ích kinh tế, doanh thu được xác định cụ thể theo giá trị hợp lý của các khoản được quyền nhận, không phân biệt là doanh nghiệp đã thu tiền hay sẽ thu được tiền.

Thời điểm ghi nhận doanh thu

Thời điểm ghi nhận doanh thu

Doanh thu và chi phí tạo ra khoản doanh thu đó trên thực tế sẽ cần phải được ghi nhận một cách đồng thời theo nguyên tắc phù hợp. Tuy nhiên trong một số trường hợp cụ thể, nguyên tắc phù hợp của việc ghi nhận doanh thu và chi phí tạo ra khoản doanh thu có thể xung đột với nguyên tắc thận trọng trong kế toán, thì kế toán sẽ cần phải căn cứ vào chất bản chất và các Chuẩn mực kế toán để nhằm mục đích có thể thông qua đó phản ánh giao dịch một cách trung thực, hợp lý.

>>> Xem thêm: Phí kế toán trọn gói ở quận 11

Thời điểm ghi nhận doanh thu theo quy định hiện hành

Ta nhận thấy rằng, thời điểm ghi nhận doanh thu có khác nhau ở một số trường hợp khác nhau, cụ thể những trường hợp phổ biến như sau:

Trường hợp 1: Ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ:

Thời điểm xác định doanh thu chịu thuế được biết đến chính là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm xác định doanh thu chịu thuế là thời điểm viết hóa đơn dịch vụ. (Nếu thời điểm viết hóa đơn xảy ra trước thì lấy thời điểm viết hóa đơn, trừ dịch vụ vận tải hàng không).

>>> Xem thêm: Công ty kế toán khai báo cáo thuế tại quận 10

Trường hợp 2: Doanh thu hoạt động thương mại:

Trong trường hợp doanh thu hoạt động thương mại thì thời điểm ghi nhận doanh thu chịu thuế là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hóa cho các chủ thể là người mua.

Trường hợp 3: Doanh thu bán bất động sản:

Khi bàn giao bất động sản thì ghi nhận doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp, quyết toán lại thuế và ghi nhận chi phí liên quan hoạt động bán bất động sản được trừ theo mức khống chế theo quy định vào năm đầu tiên bàn giao bất động sản đó.

Trường hợp 4: Doanh thu trong hoạt động xây lắp:

Trong trường hợp doanh thu hoạt động thương mại thì thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng của hoạt động xây lắp là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền chính.

Căn cứ vào mục đích thực hiện việc ghi nhận doanh thu kế toán và doanh thu tính thuế có thể khác nhau dựa vào từng tình huống cụ thể. Doanh thu tính thuế trên thực tế chỉ được sử dụng để xác định số thuế phải nộp theo quy định của pháp luật hiện hành. Doanh thu ghi nhận trên sổ kế toán được dùng để nhằm mục đích lập Báo cáo tài chính phải tuân thủ các nguyên tắc kế toán và tùy theo từng trường hợp thì sẽ không nhất thiết phải bằng số đã ghi trên hóa đơn bán hàng.

DỊCH VỤ KẾ TOÁN – TƯ VẤN THUẾ CAF

Gmail: congtycaf@gmail.com

Hotline: 098 225 4812 

HÃY GỌI NGAY CHO CHÚNG TÔI: 0867 004 821 ( 24/7 ) 

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG ĐỂ HỖ TRỢ

Xem thêm: 

Công ty dịch vụ kế toán ở Quận Tân Phú

Công ty dịch vụ báo cáo thuế quận Bình Thạnh

Dịch vụ kế toán khai báo thuế quận Tân Bình

Công ty dịch vụ kế toán thuế quận 12