Kiểm toán báo cáo tài chính tại Quảng trị

Công ty bạn tại tỉnh Quảng Trị? Công ty bạn thuộc công ty phải kiểm toán báo cáo tài chính?

Công ty bạn chuẩn bị tham gia dự án và công ty bạn cần kiểm toán báo cáo tài chính để đấu thầu? Công ty bạn cần kiểm toán bctc cho mục đích vay ngân hàng?

Bạn cần chuẩn bị những hồ sơ gì trước khi kiểm toán bctc tại Quảng Trị? Chi phí kiểm toán báo cáo tài chính trọn gói tại tỉnh Quảng Trị là bao nhiêu? …. Bài viết này công ty CAF sẽ chia sẻ chủ đề này chi tiết nhất.

Dịch vụ kiểm toán độc lập là gì?

Dịch vụ kiểm toán độc lập là dịch vụ do công ty kiểm toán độc lập, chi nhánh công ty kiểm toán độc lập cung cấp và được thực hiện bởi các kiểm toán viên hành nghề và các trợ lý kiểm toán viên.

Công ty cần chuẩn bị những hồ sơ gì trước khi kiểm toán tại Quảng Trị?

 • Sổ nhật ký chung của năm tài chính kiểm toán
 • Sổ cái, sổ chi tiết các tài khoản
 • Bảng phân bổ, trích khấu hao tài sản cố định
 • Sổ phụ ngân hang, thư xác nhận số dư ngân hang
 • Biên bản đối chiếu công nợ 131, 331, và thư xác nhận cuối kỳ
 • Tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN, Quyết toán thuế TNDN, TNCN
 • Hợp đồng lao động, bảng lương, thoả ước lao động tập thể, quy chế lương ….
 • Hợp đồng mua bán hang hoá, dịch vụ
 • Hoá đơn mua – bán hang hoá.
 • Báo cáo tài chính
 • Sổ sách kế toán đã in

Công ty dịch vụ kiểm toán tại Quảng trị

Dịch vụ kiểm toán tại Quảng Trị là dịch vụ thế mạnh của CAF với đội ngũ các kiểm toán viên hành nghề – các kế toán viên – trợ lý kiểm toán viên nhiều năm kinh nghiệm CAF không ngừng nâng cao nghiệp vụ để mang đến dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính tại Quảng Trị Uy tín – chất lượng – phí dịch vụ kiểm toán tốt nhất.

Kiểm toán báo cáo tài chính tại Quảng trị

Kiểm toán báo cáo tài chính tại Quảng trị

Dịch vụ kiểm toán của chúng tôi tại tỉnh Quảng Trị luôn gắn liền với việc hỗ trợ thông tin và tư vấn  nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, hoàn thiện công tác tổ chức kế toán, quản lý tài chính doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với mục tiêu bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng và bí mật kinh doanh của khách hàng.

Dịch vụ mà công ty CAF cung cấp tại Quảng Trị

 1. Kiểm toán báo cáo tài chính theo luật định.
 2. Kiểm toán báo cáo tài chính cho mục đích vay ngân hàng tại Quảng Trị.
 3. Kiểm toán độc lập cho mục đích tham gia đấu thầu tại Quảng Trị.
 4. Kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất
 5. Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án, công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản hoàn thành
 6. Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án quy hoạch hoàn thành
 7. Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư các dự án khác
 8. Kiểm toán các dự án quốc tế tài trợ
 9. Lập và soát xét báo cáo tài chính
 10. Kiểm toán hoạt động, kiểm toán tuân thủ
 11. Kiểm toán nội bộ, đánh giá hệ thống kiểm soát
 12. Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính ở Quảng Trị.
 13. Dịch vụ tư vấn thuế – báo cáo thuế tại tỉnh Quảng Trị.
 14. Dịch vụ tư vấn chuyển giá – lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết tại Quảng Trị.

Bảng giá dịch vụ kiểm toán tại tỉnh Quảng Trị

Phí dịch vụ kiểm toán loại hình công ty thương mại dịch vụ: 10.000.000.

Phí kiểm toán công ty xây dựng và sản xuất: 12.000.000.

Phí kiểm toán báo cáo tài chính cho mục đích vay ngân hàng: 11.000.000.

Phí kiểm toán báo cáo tài chính cho mục đích đấu thầu: 11.000.000.

Giá trị của báo cáo kiểm toán sau khi được kiểm toán

Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính đánh giá tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ban hành.

Báo cáo kiểm toán tuân thủ đánh giá việc tuân thủ pháp luật, quy chế, quy định trong quản lý, sử dụng tiền, tài sản và các nguồn lực khác của đơn vị được kiểm toán.

Báo cáo kiểm toán hoạt động đánh giá tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả trong quản lý, sử dụng tiền, tài sản và các nguồn lực khác của đơn vị được kiểm toán.

Báo cáo kiểm toán được sử dụng để làm gì?

Cổ đông, nhà đầu tư, bên tham gia liên doanh, liên kết, khách hàng và tổ chức, cá nhân khác có quyền lợi trực tiếp hoặc liên quan đến đơn vị được kiểm toán xử lý các quan hệ về quyền lợi và nghĩa vụ của các bên có liên quan;

Cơ quan nhà nước quản lý điều hành theo chức năng, nhiệm vụ được giao;

Đơn vị được kiểm toán phát hiện, xử lý và ngăn ngừa kịp thời sai sót, yếu kém trong hoạt động của đơn vị.

Ngoài ra các doanh nghiệp còm kiểm toán báo cáo tài chính cho mục đích tham gia đấu thầu.

Kiểm toán bctc cho mục đích vay ngân hàng, các tổ chức tài chính khác ….

Các bước mà CAF cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính tại Quảng Trị

 1. Khảo sát sơ bộ tình hình doanh nghiệp khách hàng.
 2. Tiếp nhận hợp đồng kiểm toán.
 3. Lập hợp đồng kiểm toán độc lập.
 4. Gửi thư hẹn kiểm toán.
 5. Yêu cầu cung cấp số liệu kế toán cho kiểm toán.
 6. Kiểm tra số liệu.
 7. Kiểm toán tại doanh nghiệp.
 8. Đưa ra ý kiến kiểm toán.
 9. Phát hành báo cáo tài chính đã được kiểm toán.
 10. Tư vấn sau kiểm toán: tư vấn thuế, tư vấn kế toán, tư vấn hệ thống kiểm soát nội bộ doanh nghiệp …..

Lý do nên chọn dịch vụ kiểm toán uy tín tại Quảng Trị

Dịch vụ kiểm toán của chúng tôi đã cung cấp nhiều năm trên khắp cả nước và nhận được nhiều sự tin tưởng từ khách hàng vì sự uy tín và chất lượng.

Đội ngũ kiểm toán viên trên 10 năm kinh nghiệm tâm huyết luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng.

Hỗ trợ tư vấn kế toán, tư vấn thuế 24/7

Chi phí dịch vụ kiểm toán bctc hợp lý.

Dịch vụ kiểm toán uy tín, chất lượng, giá tốt nhất khu vực.

Ý nghĩa và tác dụng của kiểm toán

Kiểm toán góp phần tạo niềm tin cho những người quan tâm.

Kiểm toán tạo niềm tin cho những người quan tâm đến đối tượng kiểm toán như các cơ quan nhà nước, ngân hàng, các nhà đầu tư, các nhà quản lý, người lao động, khách hàng, nhà cung cấp và những người quan tâm khác…

Kiểm toán góp phần hướng dẫn nghiệp vụ

Kiểm toán góp phần hướng dẫn nghiệp vụ và củng cố nề nếp hoạt động tài chính kế toán nói riêng và hoạt động của kiểm toán nói chung.

Hoạt động tài chính bao gồm nhiều mối quan hệ về đầu tư, về kinh doanh, về phân phối, về thanh toán. Tính phức tạp của hoạt động này càng tăng lên bởi quan hệ chặt chẽ giữa các quan hệ tài chính với lợi ích con người. Trong khi đó thông tin kế toán là sự phản ánh của hoạt động tài chính, là sản phẩm của quá trình xử lý thông tin bằng phương pháp kỹ thuật rất đặc thù.

Kiểm toán góp phần nâng cao hiệu quả và hiệu năng quản lý

Kiểm toán góp phần nâng cao hiệu quả và năng lực quản lý. Kiểm toán không chỉ xác minh rõ độ tin cậy của thông tin mà còn tư vấn về quản lý.

Trong điều kiện mới chuyển đổi cơ chế kinh tế, hệ thống pháp lý chưa hoàn chỉnh…việc duy trì kỷ cương và đảm bảo phát triển đúng hướng chỉ có được trên cơ sở xây dựng đồng bộ và tổ chức thực hiện tốt kiểm toán trên mọi lĩnh vực.

Dịch vụ kiểm toán chúc quý doanh nghiệp thành công.

DỊCH VỤ KẾ TOÁN – DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH – TƯ VẤN THUẾ CAF

Gmail: congtycaf@gmail.com

Hotline: 098 225 4812 

HÃY GỌI NGAY CHO CHÚNG TÔI: 0867 004 821 ( 24/7 ) –  0971 373 146

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG ĐỂ HỖ TRỢ

Từ khoá: kiểm toán; dịch vụ kiểm toán; công ty dịch vụ kiểm toán độc lập; kiem toan tai quang tri; kiem toan doc lap tai tinh quang tri; Bang gia dich vu kiem toan tai tinh Quang Tri; công ty kiểm toán độc lập uy tín tại Quảng Trị; Những công ty kiểm toán uy tín nhất hiện nay; phí thuê dịch vụ kiểm toán áo cáo tài chính; kiểm toán báo cáo tài chính cho mục đích đấu thầu; kiểm toán báo cáo tài chính cho mục đích vay ngân hàng.