Dịch vụ kiểm toán

Dịch vụ kiểm toán độc lập là dịch vụ thế mạnh mà CAF đã cung cấp nhiều năm, cho hơn 1.000 Doanh nghiệp trên cả nước với phương châm uy tín – chất lượng – bảo mật.

Doanh nghiệp bạn thuộc đối tượng bắt buộc kiểm toán báo cáo tài chính theo luật kiểm toán độc lập, Doanh nghiệp bạn kiểm toán báo cáo tài chính cho mục đích vay ngân hang, kiểm toán cho mục đích đấu thầu …. Nhưng bạn chưa tìm kiếm được một công ty dịch vụ kiểm toán độc lập uy tín. Bài viết này CAF sẽ chia sẻ về dịch vụ kiểm toán độc lập và các nội dung đáng chú ý về kiểm toán.

Cơ sở pháp lý

Luật Kiểm toán độc lập của Quốc hội, số 67/2011/QH12

Quyết định 480/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược kế toán – kiểm toán đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Nghị định 17/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kiểm toán độc lập

Nghị định 105/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

Dịch vụ kiểm toán

Dịch vụ kiểm toán

Thông tư 44/2011/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt nam về việc quy định hệ thống kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Thông tư 203/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về trình tự, thủ tục cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Thông tư 78/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán và lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán

Thông tư 183/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng

Thông tư 56/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 150/2012/TT-BTC ngày 12/09/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán

Dịch vụ kiểm toán CAF

Dịch vụ kiểm toán độc lập CAF được thành lập bởi đội ngũ kiểm toán viên trên 10 năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập trên cả nước, Kiểm toán CAF không ngừng nỗ lực để mang đến dịch vụ uy tín – chất lượng – Phí dịch vụ tốt nhất.

Dịch vụ thế mạnh của CAF:

 • Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính
 • Dịch vụ kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành.
 • Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính.
 • Dịch vụ hoàn thuế gtgt.
 • Dịch vụ tư vấn lập hồ sơ giao dịch liên kết.

Kiểm toán độc lập là gì và ưu điểm kiểm toán độc lập

Kiểm toán độc lập là việc kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán kiểm tra, đưa ra ý kiến độc lập của mình về báo cáo tài chính dựa vào các bằng chứng kiểm toán mà các kiểm toán viên thu thập được trong quá trình kiểm toán.

Mục đích của kiểm toán độc lập

Hoạt động kiểm toán độc lập nhằm góp phần công khai, minh bạch thông tin kinh tế, tài chính của đơn vị được kiểm toán và doanh nghiệp, tổ chức khác.

Làm lành mạnh môi trường đầu tư; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng.

Phát hiện và ngăn chặn vi phạm pháp luật.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành kinh tế, tài chính của Nhà nước và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Giá trị của báo cáo tài chính sau khi được kiểm toán 

Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính đánh giá tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ban hành.

Báo cáo kiểm toán tuân thủ đánh giá việc tuân thủ pháp luật, quy chế, quy định trong quản lý, sử dụng tiền, tài sản và các nguồn lực khác của đơn vị được kiểm toán.

Báo cáo kiểm toán hoạt động đánh giá tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả trong quản lý, sử dụng tiền, tài sản và các nguồn lực khác của đơn vị được kiểm toán.

Các đối tượng bắt buộc phải kiểm toán theo quy định hiện hành

Doanh nghiệp, tổ chức mà pháp luật quy định báo cáo tài chính hàng năm phải được doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm toán, bao gồm:

 • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
 • Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng.
 • Tổ chức tài chính, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.
 • Công ty đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Quy trình cung cấp dịch vụ kiểm toán do CAF thực hiện

 1. CAF Khảo sát sơ bộ tình hình doanh nghiệp ( sổ sách kế toán, số liệu báo cáo tài chính …)
 2. Công ty CAF tiếp nhận hợp đồng kiểm toán, CAF và khách hang trao dổi về khối lượng công việc và những vấn đề cần lưu ý và chuẩn bị trong quá trình kiểm toán.
 3. Công ty CAF thực hiện gửi thư hẹn kiểm toán đến với khách hang.
 4. Yêu cầu cung cấp số liệu kế toán cho kiểm toán.
 5. Kiểm tra số liệu ( kiểm toán tại khách hàng )
 6. Đưa ra ý kiến kiểm toán.
 7. Phát hành báo cáo tài chính đã được kiểm toán.
 8. Kết thúc cung cấp dịch vụ, CAF tư vấn hệ thống kiểm soát nội bộ và những vấn đề cần lưu ý.

Cần chuẩn bị những gì trước khi kiểm toán báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm trước.

Báo cáo tài chính và sổ sách kế toán của năm trước.

Sổ nhật ký chung của năm tài chính kiểm toán

Sổ cái, sổ chi tiết các tài khoản.

Báo cáo tài chính năm được kiểm toán:

 • Bảng Cân đối phát sinh
 • Bảng cân đối kế toán.
 • Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
 • Bảng lưu chuyển tiền tệ.
 • Thuyết minh báo cáo tài chính.

Bảng phân bổ công cụ dụng cụ trong nam tài chính.

Bảng trích khấu hao tài sản cố định.

Sổ phụ ngân hang, thư xác nhận số dư ngân hang

Biên bản đối chiếu công nợ 131, 331, và thư xác nhận cuối kỳ

Tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN, Quyết toán thuế TNDN, TNCN

Hợp đồng lao động, bảng lương, thoả ước lao động tập thể, quy chế lương ….

Hợp đồng mua bán hang hoá, dịch vụ

Hoá đơn mua – bán hang hoá.

Những lưu ý trước khi kiểm toán báo cáo tài chính

Trước khi kiểm toán kế toán cần phải thu thập đủ sổ phụ ngân hang, thư xác nhận số dư tài khoản ngân hang, biên bản xác nhận công nơ phải thu và phải trả.

Sắp xếp hoá đơn chứng từ theo thứ tự để thuận tiện cho việc tìm kiếm hồ sơ trong quá trình kiểm toán.

Kết xuất sổ NKC, sổ cái, báo cáo tài chính ra file excel để thuận tiện cho việc kiểm toán.

Nếu trong quá trình kiểm toán kế toán chưa giải trình được số liệu hay thiếu hồ sơ chứng từ thì có thể bổ sung vào ngày kiểm toán tiếp theo.

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính

Nhằm cung cấp số liệu trung thực – hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu cho các bên sử dụng báo cáo như: Nhà cung cấp, Nhà đầu tư, Chủ Doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng ….

Điều chỉnh số liệu kịp thời để tránh những hậu quả sau này như bị truy thu thuế, phạt hành chính …

Cung cấp số liệu chính xác khách quan cho nhà quản trị và các bên liên quan.

Được tư vấn hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ

Tư vấn hoàn thiện hệ thống kế toán để tránh các sai xót

Phân tích tình hình tài chính DN để tư vấn cho ban lãnh đạo DN

Dịch vụ thế mạnh của công ty CAF

Dịch vụ thành lập công ty

Dịch vụ kế toán trọn gói uy tín.

Dịch vụ báo cáo thuế chuyên nghiệp.

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính.

Dịch vụ tư vấn kế toán.

Dịch vụ tư vấn thuế.

Dịch vụ lập hồ sơ giao dịch liên kết.

Phí dịch vụ kiểm toán

Công ty CAF là đơn vị dịch vụ chuyên nghiệp, CAF đã cung cấp dịch vụ kiểm toán cho nhiều Doanh Nghiệp với uy tín – Phí dịch vụ tốt nhất.

Dịch vụ kiểm toán CAF chúc các bạn thành công.

DỊCH VỤ KẾ TOÁN – TƯ VẤN THUẾ – DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Hotline: 098 225 4812.

Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính

Kiểm toán báo cáo tài chính

Kiểm toán xây dựng cơ bản

Kiểm toán độc lập uy tín

Phí kiểm toán báo cáo tài chính

Bảng giá kiểm toán BCTC uy tín