Cổ phiếu quỹ là gì

Cổ phiếu quỹ là số cổ phiếu được chính công ty phát hành mua lại bằng nguồn vốn hợp pháp và không được tính vào số lượng đang lưu hành; Cổ phiếu quỹ được hình thành khi công ty đại chúng hoặc công ty mua lại lượng cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường.

Cổ phiếu quỹ là gì

Cổ phiếu quỹ là gì

Bên cạnh đó, cổ phiếu quỹ KHÔNG được trả cổ tức, KHÔNG có quyền biểu quyết và quyền mua cổ phiếu mới.

Điều kiện mua lại cổ phiếu quỹ được quy định như thế nào

Căn cứ tại khoản 1 Điều 36 Luật Chứng khoán 2019, điều kiện mua lại cổ phiếu quỹ đối với công ty đại chúng bao gồm như sau:

– Có quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ, phương án mua lại, trong đó nêu rõ số lượng, thời gian thực hiện, nguyên tắc xác định giá mua lại.

– Có đủ nguồn để mua lại cổ phiếu từ các nguồn sau đây: thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu được sử dụng để bổ sung vốn điều lệ theo quy định của pháp luật;

– Có công ty chứng khoán được chỉ định thực hiện giao dịch, trừ trường hợp công ty chứng khoán là thành viên của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam mua lại cổ phiếu của chính mình.

– Đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật trong trường hợp công ty đại chúng thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

>>> Dịch vụ: Dịch vụ kế toán trọn gói giá rẻ uy tín quận Bình Tân HCM

Không thuộc trường hợp bị cấm mua lại cố phiếu quỹ quy định tại khoản 3 Điều 36 Luật Chứng khoán 2019 cụ thể như sau:

+ Đang có nợ phải trả quá hạn căn cứ vào báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán.

Trường hợp thời điểm dự kiến mua lại cổ phiếu quá 06 tháng kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính, việc xác định nợ quá hạn được căn cứ vào báo cáo tài chính 06 tháng gần nhất được kiểm toán hoặc soát xét.

+ Đang trong quá trình chào bán, phát hành cổ phiếu để huy động thêm vốn.

+ Cổ phiếu của công ty đang là đối tượng chào mua công khai, trừ trường hợp mua lại cổ phiếu của chính mình để sửa lỗi giao dịch hoặc mua lại cổ phiếu lô lẻ.

+ Đã thực hiện việc mua lại cổ phiếu của chính mình trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày báo cáo kết quả mua lại hoặc vừa kết thúc đợt chào bán, phát hành cổ phiếu để tăng vốn không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, phát hành, trừ trường hợp được miễn trừ các điều kiện khi mua lại cổ phiếu quỹ

>>> Dịch vụ: https://dichvukiemtoancaf.com/dich-vu-ke-toan-tron-goi-tai-huyen-cu-chi.html

Bán lại cổ phiếu quỹ phải đảm bảo yêu cầu nào?

Theo quy định tại khoản 7 Điều 36 Luật Chứng khoán 2019, việc bán lại cổ phiếu quỹ phải đảm bảo các yêu cầu dưới đây:

Việc bán ra cổ phiếu quỹ ngay sau khi mua lại khi thuộc các trường hợp sau đây:

– Công ty chứng khoán mua lại cổ phiếu của chính mình để sửa lỗi giao dịch hoặc mua lại cổ phiếu lô lẻ.

– Công ty đại chúng mua lại cổ phiếu lẻ theo phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.

– Công ty đại chúng mua lại cổ phiếu lô lẻ theo yêu cầu của cổ đông.

>>> Dịch vụ: Công ty dịch vụ kế toán tại quận Gò Vấp Uy tín

Mua lại cổ phiếu quỹ có cần phải báo cáo hay không?

Căn cứ theo Điều 37 Luật Chứng khoán 2019, công ty đại chúng hay công ty chứng khoán trước khi mua lại cổ phiếu của chính mình thì phải báo cáo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông qua những tài liệu như sau:

(1) Báo cáo về việc mua lại cổ phiếu.

(2) Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc mua lại cổ phiếu, phương án mua lại.

(3) Văn bản xác nhận việc chỉ định thực hiện giao dịch của công ty chứng khoán, trừ trường hợp công ty chứng khoán là thành viên của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam mua lại cổ phiếu của chính mình;

(4) Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua phương án triển khai mua lại cổ phiếu;

(5) Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.

(6) Tài liệu chứng minh công ty có đủ nguồn để mua lại cổ phiếu.

(7) Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện để được mua lại cổ phiếu của chính mình theo quy định của pháp luật trong trường hợp công ty đại chúng thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Ngoài ra, kể từ ngày kết thúc việc mua lại cổ phiếu trong vòng 06 tháng công ty đại chúng không được chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, trừ trường hợp chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu theo cam kết khi thực hiện chào bán trái phiếu chuyển đổi.

Như vậy, công ty đại chúng hoặc công ty chứng khoán khi thực hiện mua bán cổ phiếu quỹ cần lưu ý các điều kiện mua, bán và thực hiện báo cáo theo quy định của pháp luật.

Công ty dịch vụ kế toán và kiểm toán độc lập uy tín

Công ty CAF là một trong những công ty kiểm toán – kế toán – báo cáo thuế chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam cung cấp các dịch vụ chuyên ngành kiểm toán, tư vấn tài chính, kế toán, thuế … khách hàng thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động tại Việt Nam. Phương châm của CAF là cung cấp nguồn lực tốt nhất và dịch vụ ưu tiên để đáp ứng những yêu cầu cụ thể của khách hàng.

Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp được đào tạo có hệ thống tại các trường đại học, các tổ chức đào tạo danh tiếng trong và ngoài nước, có trình độ chuyên sâu và kinh nghiệm thực tiễn phong phú trong các lĩnh vực chuyên ngành, đồng thời am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật hiện hành về kiểm toán, tài chính, kế toán, thuế, đầu tư tại Việt Nam.

Công ty dịch vụ kế toán thuế chúng tôi đã và đang cung cấp dịch vụ cho nhiều khách hàng, với nhiều loại hình doanh nghiệp, hoạt động trên mọi lĩnh vực, từ những doanh nghiệp hàng đầu trong các ngành nghề thuộc tập đoàn, tổng công ty nhà nước, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các công ty cổ phần, các công ty TNHH, các dự án do các tổ chức quốc tế tài trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản đạt chất lượng và tín nhiệm cao.

Dịch vụ của công ty CAF

Dịch vụ kế toán CAF chúc các bạn thành công.

DỊCH VỤ KẾ TOÁN – TƯ VẤN THUẾ – DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Hotline: 098 225 4812.

HÃY GỌI NGAY CHO CHÚNG TÔI

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG ĐỂ HỖ TRỢ!