Báo cáo tài chính riêng lẻ là gì

Chúng ta hằng ngày xem báo cáo tài chính trên các trang tin tức tình chính và thấy công ty đại chúng A công bố báo cáo tài chính riêng lẻ, báo cáo tài chính hợp nhất của công ty A, Vậy báo cáo tài chính riêng lẻ là gì? Báo cáo tài chính hợp nhất là gì? … Cùng dichvukiemtoancaf.com tìm hiểu chi tiết các bạn nhé.

Báo cáo tài chính riêng lẻ là gì

Báo cáo tài chính riêng lẻ là gì

Báo cáo tài chính hợp nhất và BCTC riêng lẻ là gì?

Báo cáo tài chính hợp nhất là gì?

Báo cáo tài chính hợp nhấtTỔNG HỢP tình hình tài chính, kinh doanh của một tập đoàn gồm nhiều công ty chịu sự kiểm soát của một công ty mẹ (theo chuẩn mực kế toán số 25 được ban hành tại Quyết định 234/2003/QĐ-BTC). Theo đó, báo cáo này được lập trên cơ sở hợp nhất báo cáo của công ty mẹ và các công ty con.

>>> Dịch vụ: Công ty dịch vụ kế toán quận 12 uy tín

Báo cáo tài chính RIÊNG LẺ là gì?

Báo cáo tài chính RIÊNG LẺ là hệ thống thông tin thể hiện tình hình tài chính, kinh doanh của RIÊNG công ty MẸ.

Trong đó: 

Kiểm soát: Là quyền chi phối các chính sách tài chính và hoạt động của doanh nghiệp nhằm thu được lợi ích kinh tế từ các hoạt động đó; Công ty mẹ: Là công ty thuộc một trong các trường hợp sau theo khoản 1 Điều 195 Luật Doanh nghiệp năm 2020: Sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của công ty đó có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty đó. 

Có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty đó.

Công ty con: Là doanh nghiệp chịu sự kiểm soát của công ty mẹ, thuộc một trong các trường hợp nêu trên.

Tập đoàn: Gồm công ty mẹ và các công ty con.

>>> Dịch vụ: Công ty dịch vụ kế toán và thành lập công ty uy tín quận 11 HCM

So sánh báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ

Báo cáo tài chính riêng lẻ là những báo cáo tổng hợp phản ánh tình hình vốn chủ sở hữu, tài sản, nợ phải trả cũng như tình hình tài chính, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Báo cáo tài chính hợp nhất hay báo cáo tài chính riêng lẻ đều trình bày một cách tổng quát về tình hình và kết quả hoạt động năm tài chính của tập đoàn như một doanh nghiệp độc lập mà không xét đến ranh giới pháp lý của các pháp nhân riêng biệt là công ty mẹ hay công ty con trong tập đoàn

>>> Dịch vụ: https://dichvukiemtoancaf.com/cong-ty-kiem-toan-tai-quan-9-hcm.html

Khác biệt lớn nhất giữa hai loại báo cáo này nằm cở các chỉ số. Một số chỉ số sẽ chỉ có ở báo cáo tài chính hợp nhất, là tổng hợp kết quả của quá trình hợp nhất các công ty con. Hãy cùng CAF theo dõi bảng dưới đây để hiểu hơn sự khác biệt giữa báo cáo tài chính riêng lẻ và báo cáo tài chính hợp nhất:

Bảng cân đối kế toán riêng lẻ

Tài sản

Số tiền

Nguồn vốn

Số tiền

A. TS ngắn hạn

 

A. Nợ phải trả

 

B. TS dài hạn

– Đầu tư vào công ty con

 

B. Vốn chủ sở hữu

 

Tổng  Tài sản

 

Tổng nguồn vốn

 

Bảng cân đối kế toán hợp nhất

Tài sản

Số tiền

Nguồn vốn

Số tiền

A. TS ngắn hạn

 

A. Nợ phải trả

 

B. TS dài hạn

–  Đầu tư vào công ty con (1)

V. Lợi thế thương mại(3)

 

B. Vốn chủ sở hữu

 

 

C. Lợi ích của cổ đông thiểu số(2)

 

Tổng  Tài sản

 

Tổng nguồn vốn

 

Thông qua bảng trên có thể thấy sự khác biệt ở một số chỉ số, cụ thể như:

Chỉ số lợi thế thương mại ở phần tài sản: Chỉ tiêu này chỉ xuất hiện trên bảng cân đối kế toán hợp nhất, đây là phần chênh lệch của giá phí hợp nhất so với phần sở hữu của bên mua trong giá trị hợp lý thuần của tài sản, nợ phải trả có thể xác định được và các khoản nợ tiềm tàng đã ghi nhận theo quy định. 

Lợi ích của cổ đông thiểu số ở phần nguồn vốn chỉ có trên báo cáo tài chính hợp nhất. Khi lập BCTC riêng, các khoản đầu tư vào Công ty con được ghi nhận theo phương pháp vốn gốc, còn khi hợp nhất, nó được lập theo phần vốn mà cổ đông của công ty mẹ hiện sở hữu ở công ty con tại ngày hợp nhất. 

Dịch vụ kiểm toán CAF chúc quý doanh nghiệp thành công.

DỊCH VỤ KẾ TOÁN – DỊCH VỤ KIỂM TOÁN – TƯ VẤN THUẾ CAF

Gmail: congtycaf@gmail.com

Hotline: 098 225 4812 

HÃY GỌI NGAY CHO CHÚNG TÔI

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG ĐỂ HỖ TRỢ